31 maja, w dniu liturgicznego święta Nawiedzenia NMP, w katedrze św. Aleksandra w Kijowie odbył się pogrzeb śp. abp. Piotra Malczuka OFM, ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej.

 

 

 

 

Zmarłego 27 maja w Grodnie arcybiskupa żegnali biskupi, współbracia z Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów-Bernardynów, księża diecezjalni, siostry zakonne, przedstawiciele grekokatolików i prawosławia, rodzina, znajomi i rzesze wiernych. Wielu podkreślało pogodę ducha i uśmiech, jaki miał dla innych, a także troskę o ubogich, parafie, wspólnoty zakonne i dialog ekumeniczny.  

 

 

Homilię żałobną wygłosił metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, a wśród żegnających pasterza diecezji byli pracujący na Ukrainie sercanie, m.in. Andrzej Sobieraj, Jan Podobiński, Ryszard Dziuba, Paweł Kubik oraz pracujący na Mołdawi: Marcin Januś, Rusłan Pogrebnii, Tadeusz Magierowski. Z Polski na pogrzeb przyjechał ks. Sergiu Plugaru, wikariusz w Węglówce.

Administratorem apostolskim sede vacante diecezji kijowsko-żytomierskiej został bp Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej.

AS