Serce Jezusa jest szczególnym źródłem miłości dla nas ludzi. Jako Sercanie szczególnie zbliżamy się do tego źródła, również z aktem wynagrodzenia, za wszystko to, co to źródło miłości profanuje.

Mimo naszej słabości wiemy, że nasza siła i nasze ocalenie jest w Bogu i Jego Miłości do nas. Dlatego ciągle się do Niego uciekamy. Ofiarujemy nasze serca i nasze życie pod Jego przemożną opiekę.

W już zakończonym roku 2020 świętowaliśmy odzyskanie niepodległości a w raz nim, ten szczególny akt oddania się Sercu Bożemu kiedy to 27 lipca 1920 roku Episkopat Polski dokonał poświęcenia naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Pisaliśmy o tym wydarzeniu w zeszłym roku https://scj.pl/strony/100-rocznica-poswiecenia-nspj .

Ten akt poświęcenia został powtórzony 3 czerwca 1921 roku, kiedy konsekrowano świątynię dedykowaną Najświętszemu Sercu Jezusowemu na Małym Rynku w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Dokonano tego jako wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości przez Naród polski.

Tego roku, 2021, upłynie 100 lat od tego wydarzenia. Chcąc to uczcić, „z początkiem Nowego Roku 2021 o. Prowincjał Jarosław Paszyński SJ zapowiedział, że 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie będzie miał miejsce akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa podobnie, jak uczyniono to 100 lat temu w tym samym miejscu” (za: Jezuici).

(ZKH SCJ)

 

Przygotowanie do aktu poświęcenia rozpoczną jezuici w Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021.

 

Ponowienie aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w krakowskiej Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa

1 stycznia 2021

 

W tym roku będziemy obchodzić dwa jubileusze związane z krakowską Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której posługują księża jezuici.

Dnia 29 maja 2021 r. będziemy obchodzić setny jubileusz konsekracji bazyliki NSPJ w Krakowie. Z tej okazji uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita krakowski.

Natomiast 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w bazylice NSPJ w Krakowie będzie miał miejsce akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarzenia, przy udziale Konferencji Episkopatu Polski, która w dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. będzie miała zebranie plenarne na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Mszy św. będzie przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, on też dokona aktu odnowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W łączności z tym wydarzeniem poświęcenie to zostanie również dokonane w każdej polskiej parafii tego samego dnia. Poświęcenie to, będąc odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga, którą w pełni objawia Jezus Chrystus, będzie również publicznym zadośćuczynieniem Jezusowi za nasze grzechy, którymi przez te lata raniliśmy Jego Najświętsze Serce.

Przygotowanie do tego poświęcenia rozpoczniemy w Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021 r., a zakończymy uroczystościami 11 czerwca tegoż roku. W ramach przygotowania do tych uroczystości księża jezuici opracowali materiały duszpasterskie, które dzięki Wydziałowi Duszpasterskiemu Konferencji Episkopatu Polski zostały rozesłane do wszystkich parafii w Polsce. Wielkopostny etap przygotowań zostanie zwieńczony poświęceniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa małżeństw, rodzin i wspólnot parafialnych w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Przygotowane zostały także materiały duszpasterskie na pierwsze piątki miesiąca, propozycje kazań pasyjnych, dróg krzyżowych i nabożeństw czerwcowych. W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie będą również organizowane konferencje, wieczory uwielbienia i koncerty, o czym będziemy informować. W mediach katolickich będą się ukazywały artykuły na temat kultu Serca Bożego. Planowane jest wydanie specjalnego albumu poświęconego bazylice i kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Informacje i transmisje z uroczystości będzie można znaleźć na stronie internetowej (bazylikaserca.pl) i kanale youtube Bazyliki (Jezuici Kraków).

 

Chcielibyśmy, aby to wszystko służyło pomocą w osobistym, małżeńskim, rodzinnym, parafialnym, a w końcu narodowym poświęceniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Świadomi naszych grzechów chcemy Pana Jezusa przeprosić i zadośćuczynić Mu za wszystkie grzechy, zgorszenia i zaniedbania. Chcemy również odnowić nasze serca ucząc się od Jezusa, którego Serce jest ciche i pokorne.

Jubileusz i przygotowanie do niego może być dla nas wszystkich okazją do odnowienia duchowego i moralnego naszego Narodu i Kościoła. Odnowienia, przez stałe pogłębianie więzi  z naszym Zbawicielem, przez otwarcie na Jego Miłość i obietnice, które nam przekazał przez św. Małgorzatę Marię Alacoque.

Księża jezuici serdecznie zapraszają czcigodnych duszpasterzy, siostry zakonne i wszystkich wiernych do wspólnego przygotowania się do jubileuszu i do ponowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Pragniemy wspólnie dziękować Bogu za dar Jego Najświętszego Serca, któremu tak wiele zawdzięczamy, szczególnie na ziemi krakowskiej. 

Zachęcamy do osobistego włączenia się w nurt przygotowań i do samego świętowania poprzez codzienny akt poświęcenia się Sercu Bożemu:

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii – dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i Jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

 

o. Robert Więcek
Dyrektor Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy

o. Wacław Królikowski SJ
Rektor Kolegium Księży Jezuitów i Bazyliki NSPJ w Krakowie

o. Jarosław Paszyński SJ
Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

 

za: Życie zakonne (wg. informacji wysłanej przez Jezuici)

 

 

By na nowo rozpalić w nas ogień

O. Robert Więcek SJ

3 czerwca 1921 r. – data jak wiele innych, lecz w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie szczególna – otóż właśnie wtedy, 100 lat temu, Episkopat Polski poświęcił Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Był to akt wdzięczności za odzyskanie niepodległości, a także akt wyznania, że w Bogu jest nasza siła na podniesienie się z niewoli. Bazylika jest wotum wdzięczności Narodu Polskiego – w tym roku obchodzimy także 100-lecie jej konsekracji.

Jak napisano wówczas w „Posłańcu Serca Jezusowego”: W rzeczy samej znalazła się u stóp Jego [Chrystusa Zbawiciela] cała Polska w osobie przedstawicieli wszystkich dzielnic. W tym tłumie bowiem, który głowa przy głowie wypełnił mury nowej świątyni, widziało się wiernych czcicieli Bożego Serca ze wszystkich stron naszej Ojczyzny. Synowie męczenników z Podlasia i Chełmszczyzny mieniali się z bohaterami z Górnego Śląska; dzielni Poznańczycy stali ramię w ramię z przybyszami z dalekiego Podola; mieszkańcy głębokiego Mazowsza, z pograniczy Litwy i Białej Rusi łączyli się w hołdzie dla Zbawiciela z góralami Podhala i gromadami pątników od Kalisza i Łodzi, od Radomia do Piotrkowa, od Kielc, Sandomierza, Lublina i całej Małopolski. […]

Jak Kraków Krakowem, nie widziano nigdy procesji tak ogromnej i tak przedziwnie pięknej. Z pogodnego nieba świeciło jasno zachodzące słońce, igrając ze złotem szat kapłańskich i z barwnemi strojami tłumu; okna i bramy ulic, przez które przechodził pochód, ozdobione tysiącem wstęg i sztandarów, dywanów i obrazów; bruk zaścielał kwiatami i zielenią długi szereg biało ubranych dzieci; cały nastrój olbrzymich tłumów był tak poważny i uroczysty, jakby czuli wszyscy, że zbliża się chwila pełna łaski, która zostanie na zawsze zapisana w życiu narodu. Było tam obecnych 18 biskupów i 140 tysięcy wiernych.

W najbliższą niedzielę (10 stycznia) w Bazylice przy ulicy Kopernika o godz. 11.00 oficjalnie rozpoczniemy przygotowania do obchodów głównych tego jubileuszu. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski na każdą parafię dotrą materiały duszpasterskie, które są pomocą w podprowadzeniu własnego serca i serc wiernych do Bożego Serca. Zachęcamy, by w Wielki Piątek każdy z nas dokonał osobistego aktu poświęcenia się Bożemu Sercu, a w Niedzielę Miłosierdzia by dokonały tego małżeństwa, rodziny i wspólnoty.

W Bazylice zapraszamy na wydarzenia z tym związane: w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest obchodzona „Godzina święta”, w pierwsze piątki po wieczornej Mszy będzie adoracja z uwielbieniem. W planach mamy także comiesięczne konferencje o kulcie Bożego Serca, nie zabraknie też koncertów.

Ukoronowaniem obchodów będzie ponowienie tegoż aktu sprzed 100 lat – dokona tego Episkopat Polski w naszej Bazylice 11 czerwca 2021 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

za: ► https://deon.pl/wiara/by-na-nowo-rozpalic-w-nas-ogien,1098838