Już w roku 2015 w czasie trwania Kapituły generalnej postanowiono zobaczyć na nowo nasze zaangażowania społeczne. Ten charyzmat jest w Zgromadzeniu Księży Sercanów już poprzez działalność swojego Założyciela O. Jana Leona Dehon. Już u podstaw powstawania Zgromadzenia celem byli ci najbardziej potrzebujący. Dlatego celem działalności Zgromadzenia jest misja w Kościele, wyrastająca z duchowości, czyli modlitwy i kontemplacji Serca Jezusowego. Należy do niej adoracja eucharystyczna jako służba dla Kościoła oraz posługa dla potrzebujących. Ojciec Dehon położył również duży nacisk na posługę formacyjną dla kapłanów i zakonników (zob. ► https://scj.pl/strony/kim-jestesmy-2). Dobrze jest również przyglądać się temu naszemu zaangażowaniu.

Po wysłuchaniu dyskusji i zaleceń 23 Kapituły Generalnej (2015) Przełożony Generalny i Rada Generalna postawiły sobie za cel zorganizowanie Konferencji Generalnej o „Miłosierdziu w nauczaniu społecznym Kościoła i o. Dehona". Temat przygotowania był poruszany w artykule  https://www.sercanie.pl/strony/przygotowania-do-konferencji-generalnej. Zainteresowanie ojca Dehona problemem społecznym można zaobserwować w jego stworzonych dziełach ( ► Szkic biograficzny Dzieło socjalne) i napisanych publikacjach ( ► http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC). Można tutaj zapoznać się z jego „Katechizmem socjalnym” ( ► http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/OSC-CSC-0003-0001-0096100), czy „Chrześcijańskim Podręcznikiem Społecznym” ( ► http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/OSC-MSO-0002-0001-8030201). Stwierdzenie o. Dehona „wielkie pytanie naszych czasów, kwestia społeczna, której rozwiązanie zależy od wiary, rozumu, objawienia oraz moralności naturalnej i chrześcijańskiej...” ciągle jest aktualne i znajduje rozwiązanie w zaangażowaniu ludzi dobrej woli otwartych na potrzeby drugiego człowieka. Można znaleźć wiele artykułów na temat tego charyzmatu Założyciela Zgromadzenia Sercanów co stało się również charyzmatem i celem założonego przez niego Zgromadzenia. Warto zapoznać się tymi napisanymi w innych języka ( ► https://www.dehoniansocialjustice.org/fr-dehon-and-the-social-question.html) jak również dostępnych w języku polskim ( ► Artykuły).

List Generała Zgromadzenia, ks. Carlosa Luisa Suáreza Codorniú SCJ, na temat tej Konferencji podkreśla, że oto „Rozpoczęła się IX Konferencja Generalna „Sercanie w zaangażowaniu społecznym”! Chociaż fizyczne spotkanie rozpocznie się dopiero wieczorem 13 lutego 2022 r., proces refleksji i uczestnictwo jest już w toku. Ze względu na utrzymującą się niepewność związaną z podróżami międzynarodowymi, Zarząd Generalny zaprosił do przyjazdu do Rzymu tylko Przełożonych Prowincji, Regionów i Dystryktów zależnych od Przełożonego Generalnego”. Zapewnia, że w tym zapoczątkowanym procesie każdy sercanin może przyczynić się swoim głosem, swoją modlitwą i pracą apostolską do sukcesu Konferencji. Te nasze przygotowania i zaangażowania można śledzić na poświęconej Konferencji stronie ( ► https://www.dehoniani.org/en/ix-general-conference/).

Na całym świecie można zapoznać się z wieloma dziełami socjalnymi prowadzonymi przez Księży Sercanów (Dehonians, Dehoniani). Są to szkoły, uniwersytety, jadłodajnie czy też wspomaganie działalności i pomoc dla parafii poprzez tworzenie różnych materiałów, misji i rekolekcji. Np. można wymienić szkołę dla Indian w Stanach Zjednoczonych ( ► 1 2), czy też  nauczanie i uniwersytet ESIC w Hiszpani i wiele innych.

W Polsce również Zgromadzenie angażuje w prace socjalne. Warto zapoznać się z największym projektem ekologiczno-charytatywnym w Polsce, którego założeniem jest rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów i gromadzenie pieniędzy na pomoc podopiecznym misjonarzy – Księży Sercanów pod tytułem  ZbieramTo czy  ZbieramTo w szkole. Praca z pracodawcami rozwija się w duszpasterstwie Talent ( czym jest?).

Jedną z idei pracy dla potrzebujących jest stworzenie projektu „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”, w którym miano by pomagać osobom pokrzywdzonym różnymi przestępstwami. Jednak projekt ten z jakiegoś powodu jest trudno zrealizować mimo, że tylu potrzebujących mogłoby z niego skorzystać. Pisano o tym całkiem niedawno w Tygodniku Sieci Nr 43 (465) 2021, s. 50-52.

Aktualizacja: Fundacja Profeto otrzymała pozwolenie na budowę ośrodka.

Innym dziełem, które zaczyna się rozwijać jest pomoc parafiom w przygotowaniu różnych materiałów potrzebnych w głoszeniu Miłości Bożego Serca i przeżywania Pierwszych Piątków Miesiąca, o czym pisano w Gość niedzielny 43/2021, s. 20-21.

Jeszcze innymi dziełami to pomoc Księży Sercanów w dziele Fundacji Jana Pawła II w stwarzaniu warunków do nauki dla studentów ze Wschodu, czy też akademik dla tych, którzy potrzebują takiej pomocy. Również inne, które realizuje się w ramach pracy duszpasterskiej na naszych parafiach (np. lodówka z jedzeniem dla potrzebujących).

Przyjrzenie się na nowo naszemu charyzmatowi jak i nowym możliwościom i potrzebom obecnego świata pozwoli nam na zaangażowania się w niektóre projekty dotyczące "Laudato si’ " ( Encyklika) zaproponowane przez Watykan i stowarzyszenia kościelne. Tematy, które – być może – nie znalazły wystarczająco dużo miejsca na głębszą refleksję (zob. również  https://platformadzialanlaudatosi.org/). Również w duchu encykliki "Fratelli tutti" ( Encyklika), by podejmować nasze działania w duchu braterstwa i przyjaźni społecznej.

Na pewno istnieje wielka potrzeba organizowania nowych chrześcijańskich dzieł socjalnych, które pomagałyby najbardziej potrzebującym i prowadziły wszystkich zagubionych do Miłości miłującego nas Boga. Jako Zgromadzenie Księży Sercanów mamy nadzieję, że właściwie już trwająca Konferencja generalna pozwoli nam osiągnąć jej cele rozwijając sercański charyzmat socjalny.

ZKH SCJ

 

Cele IX Konferencji Generalnej

Cel 1: Zaszczepić w sercanach i świeckich sercańskich pasję Ojca Dehona do sprawiedliwości

społecznej i promować odnowę zakorzenioną w kontemplacji miłości Najświętszego Serca.

Cel 2: Odkryć naszą tożsamość sercańską w społecznym zaangażowaniu.

Cel 3: Przekazywać nasze dziedzictwo i być źródłem inspiracji dla nowych pokoleń sercanów i

świeckich, aby poświęcili się zaangażowaniu społecznemu.

 

Logo IX Konferencji generalnej

• U podstawy logo znajduje się OTWARTA BIBLIA, która symbolizuje Słowo Boże. Ono jest fundamentem naszego życia duchowego i ważnym aspektem naszej Konferencji generalnej. Z tego źródła Ojciec Dehon czerpał miłość Bożą. Z rozważania Pisma św. sercanie nadal czerpią siłę do realizowania swej misji adoracji i wynagrodzenia, szczególnie pośród najbardziej bezbronnych.

• W PŁOMIENACH MIŁOŚCI widzimy miłość, która pochodzi ze Słowa Bożego. Jest to światło Ewangelii, które rozpaliło Ojca Dehona i dzisiaj nadal rozpala każdego z nas. Ukazują działanie Bożej miłości w naszym społeczeństwie.

• Symbol OMEGA wskazuje na horyzont eschatologiczny, ale także na nadejście Królestwa, dla którego Ojciec Dehon poświecił swoje życie, a co dzisiejsi sercanie kontynuują poprzez misję adoracji i wynagrodzenia. Omega to także symbol pełni.

• KRZYŻ SCJ w sercu logo chce pokazać, że łączy nas aspekt, który nas jednoczy we wspólnotę: Sint Unum w Sercu Boga.

• TRZY PUNKTY na płomieniach symbolizują tajemnicę Trójcy Świętej.

• ZIELONY KOLOR łuku omega wyraża nadzieję, a odnosi się do natury i naszego wspólnego domu, o który musimy dbać w ramach naszego społecznego zaangażowania.

• KRĄG symbolizuje Eucharystię, która jest źródłem i szczytem naszej wiary.

 

Modlitwa w intencji IX Konferencji generalnej

Ojcze miłości i dobroci,

który ofiarujesz nam Serce Twojego Syna

jako źródło miłości i wynagrodzenia,

zawierzamy się Tobie

jako słudzy miłosierdzia i pojednania.

Niech Twój Duch prowadzi nas,

abyśmy wierni charyzmatowi Ojca Dehona

odpowiedzieli na powołanie „pójścia do ludu”

poprzez nasze zaangażowanie i nasze świadectwo.

Błogosław IX. Konferencję generalną,

abyśmy uważni na głosy, tęsknoty i nadzieje Twojego ludu,

mogli być promotorami budowania

świata bardziej sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego.

Amen.