5 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się uroczyste rozpoczęcie obchodów dwóch doniosłych wydarzeń historycznych – 230. rocznicy Uniwersału Połanieckiego oraz 760. rocznicy potwierdzenia praw miejskich dla Połańca. Te kluczowe momenty na zawsze wpisały Połaniec na kartach historii, stanowiąc niezatarty ślad w dziejach naszej Małej Ojczyzny. To wyjątkowy dzień dla połańczan, który upamiętnia nie tylko chlubne wydarzenia przeszłości, ale również hołduje bohaterom, którzy przyczynili się do kształtowania tożsamości miasta i walki o wolność.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lecha Parella. Medalem Pro Patria została uhonorowana Małgorzata Dalmata-Konwicka, podkomisarz Damian Łasak oraz ks. Jerzy Nocuń SCJ za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego odznaczenia dokonał płk Mariusz Tomalski i burmistrz Jacek Benedykt Nowak.

O godzinie 12 na Kopcu Kościuszki odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks.. kan. mgr lic. Mariusz Piotrowski. W trakcie swojej homilii nie tylko koncentrował się na aspektach duchowych tego wyjątkowego dnia, ale także podkreślił ważność pamięci historycznej oraz ciągłości dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Modlitwa w miejscu, które jest symbolem walki o niepodległość i ważnym punktem dla społeczności Połańca, nabrała szczególnego znaczenia, wpisując się w długą tradycję pielęgnowania pamięci o bohaterach narodowych.

Za: Połaniec z dumą uczcił 230. rocznicę ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego i oddał hołd Tadeuszowi Kościuszce! (zdjęcia) - Polaniec.com.pl