Tuż przed przyjęciem święceń kapłańskich i diakonatu, w stopnickim klasztorze Księży Sercanów, alumni naszego seminarium uczestniczyli w rekolekcjach przygotowujących ich duchowo do jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu. 

Duchowego prowadzenia kandydatów do święceń podjął się w tym roku o. Grzegorz Ginter SJ, przełożony wspólnoty Ojców Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, rektor tamtejszego kościoła oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej.