W czwartek po Popielcu, który był jednocześnie dniem zakończenia wizytacji ks. Prowincjała Sławomira Knopika SCJ w naszej wspólnocie, klerycy trzeciego i czwartego roku przyjęli posługi lektora i akolity.

Nawiązując do słów z księgi Powtórzonego Prawa: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (…). Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo (…)” (Pwt 30, 15. 19b), ks. Prowincjał zauważył, że życie duchowe jest ciągłym wybieraniem. Jednakże każda podjęta decyzja pociąga za sobą szereg skutków dla siebie i innych ludzi. W tym kontekście podkreślił, że przyjęcie posług lektora i akolity jest z jednej strony wolnym wyborem przyjmujących je, z drugiej jednak jest decyzją wspólnoty Kościoła, która rozeznając i potwierdzając powołanie każdego z kandydatów, potwierdza je swoim autorytetem. 

W czasie homilii ks. Prowincjał przestrzegał naszych alumnów przed głoszeniem nie Bożego, lecz swojego słowa. Zachęcał ich do tego, by nie ulegli pokusie poklasku i próżnej chwały, lecz tracili swoje życie ze względu na Jezusa. Tylko w ten sposób, wpierw wybierając życie, a następnie oddając je z miłości do Boga, zachowają je na życie wieczne.

Naszym alumnom: kl. Ivanovi Asauleac SCJ i kl. Michałowi Koźbiałowi SCJ, którzy przyjęli posługę lektora, a także nowym akolitom: kl. Jackowi Kowalowi SCJ, kl. Szymonowi Szubarczykowi SCJ, kl. Krzysztofowi Witkowi SCJ oraz kl. Mateuszowi Zawiłowiczowi SCJ serdecznie gratulujemy i modlimy się w ich intencji.

Za https://seminarium.scj.pl/strony/przyjecie-poslug-lektora-i-akolity-2

Zdjęcia https://seminarium.scj.pl/galeria/przyjecie-poslug-lektora-i-akolity--3-iii-2022-