Wspólnota w Glisnem przeżywała od trzeciej niedzieli Wielkiego Postu rekolekcje. Prowadził je ks. Sławomir Kamiński SCJ, proboszcz z Węglówki, wykładowca Historii Kościoła.

Tematyka tegorocznych rekolekcji związana była z Eucharystią. Rekolekcjonista w swych naukach dla dorosłych, młodzieży i dzieci szkolnych wskazywał na wartość ustanowionej przez Jezusa Eucharystii i jej potrzebę w życiu wiernych. Mszę św. nazwał najpiękniejszym wyrazem miłości Jezusa do człowieka, a zarazem wdzięczności wobec Boga Ojca.

W głoszonych kazaniach i podczas spotkań z młodzieżą i dziećmi zachęcał do odkrycia piękna Eucharystii i adoracji. Szansą na to – zdaniem ks. Kamińskiego – jest ogłoszony przez metropolitę krakowskiego Kongres Eucharystyczny, który będzie trwał w diecezji od Wielkiego Czwartku do 15 czerwca br.

Wierni podczas rekolekcyjnych dni mieli także okazję adorowania Najświętszego Sakramentu, wysłuchali kazania pasyjnego w czasie Gorzkich Żali, a chętni i chorzy przyjęli sakrament namaszczenia w kościele i podczas odwiedzin rekolekcjonisty w domach. Wielu skorzystało z sakramentu pokuty. Z kolei dzieci odpowiedziały na zagadkę biblijną połączoną z nagrodami.

Ks. Kamiński zachęcił wszystkich uczestników rekolekcji do częstego przyjmowania Komunii św. oraz wdzięczności za ten wielkie dar miłości ze strony Chrystusa. W ostatnim dniu rekolekcji duszpasterz w Glisnem, dzieci i przedstawiciele Radu Duszpasterskiej podziękowali za wygłoszone nauki, za wspólną modlitwę i posługę sakramentalną.

„Twoje słowa, pełne pasterskiej mądrości i pasterskiej troski dotarły do naszych serc i umysłów. Podkreślałeś znaczenie wiary w życiu osobistym, ukazując drogę do zbawienia i prawdziwej miłości. Skupiając się na tajemnicy Eucharystii, uświadomiłeś nam, jak wielkim darem jest obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie” – powiedziała m.in. radna Maria Płoskonka, dodając, że rekolekcje były wyjątkowym darem, czasem refleksji i duchowego odrodzenia.

Na koniec były jeszcze chwile adoracji, modlitwa rekolekcjonisty w intencji powołań do Zgromadzenia Księży Sercanów i wszyscy otrzymali rekolekcyjne błogosławieństwo.

Zd. Małgorzata Karpierz