W dzień wspomnienia św. Faustyny, w pierwszy czwartek miesiąca , 5 października 2017 roku rozpoczął się ROK SERCAŃSKI (dehonianski rok) w parafiach na których pracują księża Sercanie; w parafii pod wezwaniem NMP. Matki Kościoła i św. Maksymiliana Kolbego oraz w parafii pod wezwaniem błogosławionego Alojzego Stepinaca w Kutinskiej Slatinie.

Mszę świętą i Godzinę świętą o godzinie 20, w parafii Kutinska Slatina odprawił ks. Artur Makara, SCJ, wikariusz, a od 22.30 do północy Mszę św. i Godzinie świętą w Trnovčici odprawił ks. Andrzej Wośko, SCJ, ojciec duchowny młodzieży sercańskiej w Chorwacji, a zarazem inicjator dwuletniego przygotowania (2016-2018) do ważnych Jubileuszy w Zgromadzeniu i dla wszystkich którzy żyją charyzmatem Założyciela: 175. rocznicy urodzin Dehona (1843); 150 . rocznicy święceń kapłańskich Leona Dehona (1868), 140 . rocznicy założenia Zgromadzenia (1878), 15 . rocznicy istnienia i działalności wspólnoty młodzieży sercańskiej (HDM - 2003), oraz 25 . rocznicy założenia parafii w Trnovcici (2.6.1993) – Zagrzeb.

Ks. Wośko na początku Mszy świętej a tym samym na rozpoczęciu Roku Sercańskiego wyraził radość że rok sercański rozpoczyna się w dzień kiedy Kościół wspomina św. Faustynę, w jej dzień narodzenia dla nieba, która w Trnovcici jest szczególnie czczona, a który zakończy się w uroczystość Najśw. Serca Jezusowego w 2018. roku; dzień który jest bardzo ważny dla Sercanów i dla parafii Matki Kościoła bowiem w ten sam dzień jest w parafii całodzienna adoracja wynagradzająca.

Ks. Andrzej wspomniał ostatni List ojca Generała Ks. Heinera Wilmera, SCJ w którym szczególnie podkreśla pracę z młodzieżą i działania na polu powołań kapłańskich i zakonnych oraz w którym prosi wszystkich członków Zgromadzenia następującymi słowami: „ Wszystkich was zapraszam abyście z większą gorliwością świętowali Pierwszy Czwartek miesiąca i tego dania w sposób szczególny modlili się o powołania i za młodzież“

Dlatego też i jest odprawiana Godzina Święta przez dziewięć miesięcy aż do czerwca 2018 roku. To jest nasza odpowiedź na wezwanie Przełożonego Zgromadzenia Ks. Sercanów. Ks. Wośko dodał i prosił obecnych: „ Módlcie się razem z nami o nowe powołania kapłańskie i zakonne do Zgromadzenia Księży Sercanów przez cały ten ROK SERCAŃSKI. Oto główna intencja. I módlcie się za młodzież!“

Ojciec Generał prosił: Módlcie się we wszystkich parafiach i klasztorach sercańskich na świecie.

Słyszę że i księża biskupi w Chorwacji ogłaszają rok modlitw o powołania, rok młodzieży. W diecezji Krk Ks. biskup ogłosił rok młodzieży i modlitw o powołania kapłańskie, W diecezji Sisak następny rok będzie poświęcony młodzieży.

Ks. Andrzej wspomniał św. Małgorzatę Marie Alacoque, która jest zasłużona za wprowadzenia nabożeństwa Godzin Świętych i Pierwszych piątków miesiąca, a co jest głęboko wkorzenione w charyzmat księży Sercanów, charyzmat miłości i zadośćuczynienia Sercu Jezusowemu. Ks. Wośko, powiedział, że na stoliku przed ołtarzem znajduje się zapalona świeca, która została przywieziona z miejsca objawień Jezusa św. Małgorzacie w Paray le Monial.

Na końcu zaprosił obecnych, aby byli wytrwali w odprawianiu 9. Pierwszych Czwartków miesiąca jako czyn wynagrodzenia za grzechy którymi ludzie znieważają Boskie Serce Jezusa i by modlili się przez ten okres za księży i braci Sercanów, o nowe powołania do Zgromadzenia SCJ, o beatyfikację Sługi Bożego Leona Jana Dehona oraz o kanonizacje błogosławionego Alojzego Stepinaca. Wezwał uczestników aby odprawiali i 9. Pierwszych piątków miesiąca jako dziękczynienie za otrzymane łaski których Bóg udzielił Zgromadzeniu, Młodzieży Sercańskiej (HDM – Chorwackiej dehonianskiej młodzieży) i parafii NMP. Matki Kościoła przez 25. lat istnienia.

Po Mszy świętej odprawiona została Godzina święta przed wystawionym Najśw. Sakramentem, którą prowadziła sama młodzież korzystając teksty z Dzienniczka św. Faustyny (5.10). Na samym końcu modlitw wszyscy obecni odmówili modlitwę „Oto Serce i 7. Ojcze nasz“ z rozszerzonymi rękoma. Podczas końcowej pieśni obecni mieli okazje uczcić Relikwie św. Faustyny, sługi Bożego Dehona oraz relikwie błogosławionego Jana od krzyża Mendeza, pierwszego sercańskiego błogosławionego. Cały ROK SERCAŃSKI będzie w duchu sercańskiego pozdrowienia: VIVAT COR JESU + PER COR MARIAE (jv)

[Ks. Andrzej Wośko SCJ]