Odkrywamy nowy klucz i nowe światło dla tych, którzy chcą poznać i uwierzyć w miłość Boga do człowieka. Dzieje się to podczas seminarium zorganizowanym przez Europejską Sercańską Komisję Teologiczną w Clairefontaine (Belgia). W spotkaniu trwającym od 9 do 11 września uczestniczy około trzydzieści osób, zarówno sercanie, jak i świeccy przedstawiciele rodziny sercańskiej z różnych krajów europejskich. Polską prowincję reprezentują ks. Eugeniusz Ziemann SCJ, ks. Krzysztof Napora SCJ i ks. Łukasz Grzejda SCJ.

W celu odkrycia owego klucza o. Leon Dehon zaproponował rozważanie tajemnic Wcielenia, Męki i Eucharystii w formie tekstów. Aby umocnić w Kościele dar wiary, Założyciel księży sercanów w 1905 roku odnowił znane od lat tradycyjne modlitwy ku czci Serca Jezusa. Wysiłek, jaki o. Dehon włożył w to dzieło, zaowocował bogatym zbiorem medytacji biblijnych. Ich oryginalny tytuł brzmi Couronnes d’amour au Sacré-Cœur, w Polsce natomiast zapiski te wydane są pod tytułem Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego.

W czasie wspólnych spotkań zaprezentowano ważne z punktu widzenia organizatorów relacje na temat historii i źródeł owych tekstów oraz istniejących komentarzy omawianego dzieła. Prelegenci zwrócili uwagę na to, że Leon Dehon zaktualizował istniejące treści, czyniąc je bardziej zrozumiałymi, oraz nadał im praktycznego wymiaru, aby przyniosły konkretny rezultat w życiu wierzących. W ten sposób uczynił bardziej rzeczowym to, co wydawało się do tej pory abstrakcyjne. Dzięki Dehonowi powstał projekt odnowy, charakteryzujący się zwróceniem uwagi na wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, jako znak interwencyjnego działania Boga w świecie.

Oprócz dwóch wystąpień nadających tło dla rozważań na temat tekstów o. Leona, swoje relacje przedstawili również moderatorzy prac w małych grupach dyskusyjnych. Wszyscy uczestnicy, po indywidualnym zapoznaniu się z rozmyślaniami wstępnymi do każdej z trzech tajemnic (Wcielenie, Męka, Eucharystia), zebrali główne wnioski wynikające z przeczytanej lektury. Podkreślili, że Dehonowi udało się przywrócić tradycyjną w Kościele duchowość miłości Bożej wyrażającej się przez całe dzieło, którego dokonał Jezus. Lektura tekstów Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego daje doskonałe narzędzie formacyjne dla osób poszukujących zrozumienia tekstów biblijnych (szczególnie Ewangelii).

Ks. Łukasz Grzejda SCJ
(foto)

 Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon wydało wszystkie 3 tomy koronek do Najświętszego Serca Jezusowego: Wcielenie, Męka, Eucharystia.