Nasze Zgromadzenie podjęło się pracy w nowej kaliskiej parafii na Chmielniku. Proboszcz ks. Krzysztof Ligocki chciałby, aby jeszcze w tym roku przy ul. Szerokiej stanęła kaplica.

Więcej na stronie: Ziemia Kaliska

Foto: Ewelina Samulak-Andrzejczak