Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM) została powołana do istnienia przez Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 15 kwietnia 1958 r. i zatwierdzona dekretem Kongregacji dla Zakonów 30 listopada 1963 r.

Głównymi zadaniami KWPZM są: wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi, współpracę z Konferencją Episkopatu Polski, współpracę z innymi konferencjami wyższych przełożonych w Polsce i Europie, promowanie wiedzy na temat życia konsekrowanego, a także prowadzenie działalności gospodarczej. (lichen.pl)

29 marca 2021 roku, odbyło się On-Line posiedzenie konsulty KWPZM. Omawiano bieżące sprawy konferencji jak i sprawy prawne, bankowe i ekonomiczne. Głównym tematem tego spotkania było zatwierdzenie składów poszczególnych komisji KWPZM.

Dwóch Sercanów zostało wybranych do składu komisji:

ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ, prof. UKSW - Komisja Prawna KWPZM (druga kadencja)

ks. Michał Olszewski SCJ - Komisja KWPZM ds. Mediów

Konferencje wyższych przełożonych zakonów w Polsce : (powstanie i organizacja)

► Konferencja wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce i konsulta zakonna PRL