Stadniki. W Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów studiują alumni z Polski, ale też z Białorusi, Chorwacji oraz Słowacji. Działa też grupa medialna; radio nadaje 24 godziny. Historia seminarium księży sercanów sięga II wojny światowej, kiedy to ks. Stanisław Michalik i br. Antoni Szewc przeznaczyli swoje dziedziczne ziemie w Stadnikach na budowę kaplicy oraz domu zakonnego. Miał on służyć jako dom formacyjny przyszłych sercańskich księży i braci zakonnych. Nową placówkę Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, czyli księży sercanów, erygowano w roku 1946, we wrześniu 1964 r. rozpoczęto pierwszy rok akademicki połączonych studiów filozofii i teologii.Do roku 1964 klasztor stadnicki pełnił rolę m. in. nowicjatu, miejsca studiów teologicznych i niższego seminarium. Mieszkali w nim także duszpasterze utworzonej w 1951 r. parafii w Stadnikach. Klasztor rozbudowywano sukcesywnie. Wzrastała także liczba alumnów sercańskich, którzy od 1964 r. nieprzerwanie do dziś w Stadnikach zaczynają i kończą studia przygotowujące do kapłaństwa . W 1980 r. została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Seminarium, a Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, przekształconą w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-myslenicki/a/portal-profeto-to-wielka-internetowa-ambona,11448986/