W Słobodzie Raszków dnia 29 lipca 2021 odbyła się wyjątkowa uroczystość.

Ambasador RP w Kiszyniowie, dr hab. Bartłomiej Zdaniuk, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczył księdza Marcina Janusia SCJ Brązowym Krzyżem Zasługi.

Krzyż ten jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany również za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

W składzie delegacji polskiej byli: Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; Szymon Osieleniec, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki; Helena Krasowska, profesor z Instytutu Slawistyki PAN i mgr Adam Błonowski.

Księdzu Marcinowi Janusiowi serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia i tekst za: Facebook