W dniu 7 czerwca br. kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. dra hab. Marka Stokłosę SCJ na urząd prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na kadencję 2016 - 2020 r.

Ks. Markowi gratulujemy wyboru i z tej okazji składamy jak najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w pełnieniu tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.