Bp José Ornelas Carvalho SCJ, ordynariusz diecezji Setúbal, został wybrany w Fatimie na przewodniczącego portugalskiej Konferencji Episkopatu (CEP) na lata 2020-2023, zastępując bpa Manuela Clemente - informuje Agencja ECCLESIA.

Wybory odbyły się podczas Zgromadzenia Plenarnego CEP, początkowo zaplanowanego na kwiecień i przełożonego ze względu na stan wyjątkowy wprowadzony z powodu Covid-19.

Nowy prezydent CEP (Konferencja Episkopatu Portugalii - przyp. red.) ma 66 lat, był członkiem Stałej Rady CEP przez ostatnią kadencję, a od 2015 r. kieruje diecezją Setubal, w której został wyświęcony na biskupa, po tym jak zakończył posługę przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego (Sercanie, Dehonianie). Bp José Ornelas Carvalho urodził się 5 stycznia 1954 r. w Porto da Cruz (Madera), przechodząc formację zakonną w Zgromadzeniu Księży Najśw. Serca Jezusowego (sercanie); święcenia kapłańskie przyjął w swojej ojczyźnie 9 sierpnia 1981 r. Specjalista nauk biblijnych, doktorat z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Portugalskim. Był profesorem w tej instytucji akademickiej w latach 1983–1992 i 1997–2003. Był przełożonym portugalskiej prowincji, stanowisko to objął 1 lipca 2000 r .; został wybrany na przełożonego generalnego sercanów 27 maja 2003 r., które to stanowisko pełnił do 6 czerwca 2015 r. Następnie bp José Ornelas Carvalho został skierowany, na jego własną prośbę, do misji w Afryce, ale papież Franciszek mianował go biskupem Setúbal w sierpniu 2015 r.

Biskup Virgílio Antunes, biskup Coimbry, został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu, który był członkiem Stałej Rady CEP przez ostatnią kadencję i był przewodniczącym diecezji Coimbry od 2011 r., Kiedy to został wyświęcony na biskupa, po tym, jak został rektorem Sanktuarium Fatimskiego.

Oprócz prezydenta i wiceprezydenta Stała Rada składa się z pięciu członków: bp. Manuela Clemente, kardynała-patriarchy Lizbony; bp. Manuel Linda, biskup Porto; bp. José Cordeiro, biskup Bragança-Miranda; kardynała António Marto, biskup Leiria-Fatima; oraz bp. Francisco Senra Coelho, arcybiskup Évora. Sekretarz CEP, ojciec Manuel Barbosa, został ponownie mianowany na to stanowisko.

Źródło: Agencja ECCLESIA