Ukazało się nowe wydanie tzw. Biblii Afrykańskiej. W jej powstaniu spore zasługi ma sercanin - ks. Joseph Mukuna SCJ z prowincji kongijskiej.

La Bible Africaine to najnowsza edycja Biblii Afrykańskiej, która ukazała się w języku angielskim, portugalskim i suahili
 

Nowego opracowania ogromnego projektu tłumaczenia podjęło się cztery lata temu Pauline Editions. Wziął w nim udział  ks. Joseph Mukuna SCJ, absolwent Sacred Heart Seminary oraz School of Theology i absolwent Uniwersytetu KwaZulu-Natal w RPA, gdzie specjalizował się w egzegezie i tłumaczeniu Biblii w językach afrykańskich, a obecnie studiuje  języki i literaturę biblijną na Uniwersytecie Loyola w Chicago.

 

 

"Dla La Bible Africaine pracowałem głównie nad wprowadzeniem notatek i komentarzy dla Listów św. Pawła do Koryntian 1 i 2, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1 i 2 Tesaloniczan, Tymoteusza 1 i 2, Tytusa, Filemona i Listu do Hebraiczyków" - powiedział ks. Joseph. On i inni badacze oparli swoją pracę głównie na ekumenicznym przekładu Biblii znanym w języku francuskim jako „TOB” (Traduction, eocumenique de la Bible).

 

 

 

Jak podkreśla sercanin, celem przekładu było „doprowadzenie słowa Bożego do domów, by było bardzie zrozumiałe”. Szacuje się, że 120 milionów ludzi w ponad 30 krajach afrykańskich posługuje się językiem francuskim, co oznacza, że nie ma jednej kultury francusko-afrykańskiej czy rasy francusko-afrykańskiej. La Bible Africaine posiada komentarze i przypisy, które ujawniają bogactwo kultur afrykańskich.

 

AS