Sercanin, ks. Innocenty Feugna SCJ z prowincji kameruńskiej został mianowany wikariuszem generalnym biskupa Dieudonné Espoir Atangana w diecezji Nkongsamba (Kamerun). Wiadomość ta została ogłoszona w Wielki Czwartek 24 marca podczas Mszy Krzyżma Świętego.

Dotąd ks. Innocenty Feugna był przełożonym wspólnoty Paul Bouque Ekangté i proboszczem w  Ekangté niedaleko Zatoki Gwinejskiej.

Diecezja Nkongsamba liczy prawie 250 tys. wiernych i ma ponad 120 księży. W latach 1930-1964 biskupem diecezji był sercanin Paul Bouque. Na obszarze diecezji znajduje się 57 parafii.

AS

---------------------------------------

Pierwsi sercanie, a byli to Niemcy, pojechali na misje do Kamerunu jeszcze za życia o. Leona Dehona w 1912 r. Po I wojnie światowej do Kamerunu przybyli sercanie z Francji, ponieważ kraj został podbity przez wojska angielskie i francuskie. Do 1996 roku Region SCJ Kamerunu podlegał administracyjnie Francuskiej Prowincji. W latach 90-tych powstał międzynarodowy projekt polegający m.in. na otwarciu wspólnego nowicjatu dla kandydatów z Konga, Mozambiku i Kamerunu, który funkcjonuje do dziś. Niedawno swój nowicjat w kameruńskim Ndunde rozpoczęło pięciu postulantów z RPA.

W 2012 roku obchodzono uroczyście 100-lecie przybycia pierwszych sercańskich misjonarzy do Kamerunu. W mieści Bafoussam wznoszony jest kościół-wotum w kształcie łodzi, upamiętniający działalność misyjną sercanów w tym kraju. 
W Kamerunie pracowali m.in. księża: Antoni Osowski, Jan Śliwa. Jerzy Sędzik, Stanisław Wawro, Zdzisław Pławecki, Marian Wenta. Od wielu lat jest tam były general sercanów ks. Antonio
Panteghini.