W dniach 16-20 kwietnia w Rzymie spotykają się sercańscy formatorzy; to znaczy Ci, którzy w praktyce są pierwszymi odpowiedzialnymi za prowadzenie młodych sercanów. Zwrócenie uwagi na ich posługę jest jednym z priorytetów zarządu generalnego. W krótkim wywiadzie ks. Léopold Mfouakouet SCJ, radny generalny odpowiedzialny za formację, przedstawił wytyczne dotyczące spotkania:

W świetle obecnej sytuacji generalnej administracji po powołaniu ks. Heinera Wilmera na biskupa, co jest najważniejsze w tym spotkaniu?

Robimy to nie tylko dlatego, że spotkanie było już zaplanowane w "Programie Zarządu Generalnego 2015-2021" - Powołanie Heinera nie może zatrzymać postępu Zgromadzenia - ale przede wszystkim dlatego, że jest to dziedzina, która jest priorytetem priorytetów Zgromadzenia, szczególnie w tym roku, który to rok skupia się na młodzieży ... a także naszych formatorach.

Jak myślisz, jakie są największe wyzwania w formacji?

Największym wyzwaniem w tym sektorze jest przede wszystkim znalezienie formatorów, przygotowanie ich i przekonanie poszczególnych prowincji, że ważne jest, aby pracowali w tej dziedzinie po ich przygotowaniu (kursy, szkolenia, studia), a nie rozpoczynali pracy w innym sektorze.

Inna trudność polega na tym, aby wiedzieć, jak rozpoznać, którzy współbracia są najbardziej odpowiedni do podjęcia ścieżki przygotowania do formacji.

Wyzwanie dobrego rozeznania jest także obecne w domach formacyjnych, na poziomie relacji pomiędzy formatorami i formacją, w personalizowanym towarzyszeniu, do którego nas wzywa 56. punkt Ratio Formationis Generalis.

Współpraca międzynarodowa i międzykulturowa jest jednym z tematów spotkania. Jak widzisz tę współpracę i jakie są powody jej promowania?

Współpraca międzynarodowa i międzykulturowa wydaje mi się najodpowiedniejszym sposobem bycia obecnym w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, ale jednocześnie wzbudza wewnętrzne myślenie o grupie kulturowej. Jest to najlepszy sposób, aby nadać głębię formacji "Sint unum", która nas charakteryzuje.

Minęły trzy lata od prezentacji "Programu Zarządu Generalnego". W jaki sposób zostały zaakceptowane propozycje formacyjne?

Z programu ogólnej administracji działania najczęściej wybierane przez podmioty dla ich projektów to: "rozwijanie szkoleń w zakresie międzynarodowości i międzykulturowości, tworzenie i wzmacnianie szkół poprzez wymianę uczniów".

Sercańskie jednostki bardzo popierały propozycję, aby nasi uczniowie w formacji posługiwali się drugim językiem przynajmniej na poziomie B1. Pomysł, że angielski jest językiem komunikacji i że znajomość języka francuskiego w zakresie dostępu do źródeł dehoniańskich została dobrze przyjęta. Jeśli działanie to zostanie wprowadzone w życie, będzie to już duży krok naprzód na drodze tak zwanej międzykulturowości.

Czego oczekuje się po tym spotkaniu?

Po tym spotkaniu oczekujemy wspólnej świadomości wyzwań przed jakimi stajemy podczas formacji początkowej, która jest głównym tematem spotkania. Zostanie zmaterializowany w "Ostatecznej syntezie - Propozycje, działania, realizacje" według trzech poziomów: zarządu generalnego, obszarów geokulturowych i poszczególnych podmiotów.

Rozmawiał ks. Radosław Warenda SCJ [tł. ks. Łukasz Ogórek SCJ]