Zgodnie ze zwyczajem przyjęcie do nowicjatu w prowincji kameruńskiej (CMR) odbyło się wieczorem 11 sierpnia. W tym 2018 roku 15 młodych ludzi (11 Kameruńczyków i 4 nowicjuszy z RPA) zapragnęło rozpocząć swoje kroczenie za Chrystusem, podążając drogą wytyczoną przez o. Léona Jana Dehona. To właśnie podczas wieczornej modlitwy, w kaplicy nowicjatu, otrzymali oni z rąk Przełożonego Prowincjalnego (P. Jean Marie Signié), Reguły Życia Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, do której będą należeć formując się w nowicjacie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nowicjat Ndoungué przyczynia się do formacji współbraci z innych krajów Afryki, którzy pochodzą z 5 różnych krajów (Kamerun, Czad, RPA, Lesotho, Zambia). Ten dom formacyjny przeżywa międzynarodowy charakter, który charakteryzował go już od wielu lat.

Niech Pan obdarza tych młodych ludzi łaską, aby w pełni wykorzystać tę międzykulturowość, aby kultywować i żyć prawdziwie duchem "sint unum".

Źródło: http://www.province-cmr.net/