18 kwietnia 2016 biskup diecezji w Kiszyniowie na Mołdawii Anton Cosa przyjął prowincjała polskich sercanów ks. Wiesława Święcha, który wizytował placówki pracujących na Mołdawi i w Nadniestrzu współbraci.  W spotkaniu uczestniczyli także przełożony dystryktu mołdawskiego – ks. Piotr Kuszman SCJ i ks. Ruslan Pogrebnîi z Raszkowa. Omówiona dalszą współpracę pomiędzy diecezją a polską prowincją sercanów. Bp Anton Cosa podkreślił ważną misję, jaką pełnią zakonnicy z Polski, którzy przybyli do tego regionu na początku lat 90-tych. Pierwszym sercaninem, który przyjechał do Mołdawii – Predniestrowia był zmarły w ubiegłym roku ks. Henryk Soroka SCJ. Pracował w małej miejscowości Słoboda-Raszków.

Sercanie pracują w parafiach: Bandery, Raszków, Rybnica, Słoboda-Raszków, Tiraspol i we wsi Iwanówka (kaplica dojazdowa). W Rybnicy został wybudowany od podstaw okazały kościół, który 9 października 2003 r. konsekrował Prymas Polski kard. Józef Glemp. Oprócz pracy duszpasterskiej sercanie prowadzą dobrze rozwiniętą działalność społeczną związaną z pomocą najbardziej ubogim mieszkańcom.

AS