W Krakowie w Domus Mater misjonarze i rekolekcjoniści sercańscy odbyli swoje spotkanie formacyjne w dniach 21 - 23 września 2020.

W poszczególnych dniach pracowali nad warsztatem kaznodziejskim, doskonaląc się w prowadzeniu rekolekcji adresowanych do dzieci i młodzieży. Pierwszą część spotkania prowadził o. Zygmunt Tokarz MS (saletyn). W poszczególnych konferencjach poruszał następujące tematy: „Problemy dorastania”, „Język w przepowiadaniu”, „Przepowiadać czy opowiadać”.

W kolejnych dniach jako drugi prelegent dołączył o. Tomasz Zamorski OP (dominikanin). W pierwszej części dnia o. Tokarz MS wygłosił konferencje na temat: „Dialog w przepowiadaniu” i „Kerygmat dobry na wszystko”. W godzinach po południowych o. Zamorski OP mówił w następujących materiach: „Kaznodziejstwo zorientowane na Słowo – rzecz o krótkich homiliach codziennych” i podzielonym na dwie części temacie „Czy możliwe jest dzisiaj skuteczne kaznodziejstwo? Przepowiadanie Słowa w zmieniających się kontekstach: religijnym, kulturowym i społecznym”. Następnego dnia temat ten był kontynuowany jako część druga.

Konferencje były przeplatane pracą w grupach. W tych warsztatach dla sercańskich misjonarzy mogli oni poszerzać swoje wiadomości i zdolności w głoszeniu Słowa Bożego.

W codziennej Mszy świętej mogli mieć namacalny kontakt z tą obecnością Bożą, którą tak często i do tak wielu, głoszą w całej Polsce na różnych misjach, rekolekcjach i spotkaniach.

Ostatni dzień zjazdu misjonarzy krajowych w Krakowie rozpoczął się od Eucharystii i był dniem podsumowania. Konferencję przed południem wygłosił o. Tomasz Zamorski OP, a po nim było spotkanie z Prowincjałem Księży Sercanów ks. Wiesławem Święchem SCJ oraz sprawozdanie dyrektora GMK ks. Zdzisława Płuski SCJ.