Seminarium teologiczne w Clairefontaine (Belgia) dobiegło końca. Był to czas spojrzenia na mało znane dzieło Założyciela Księży Sercanów na nowo. Na „Koronki do Serca Jezusowego” spoglądaliśmy w kluczu teologii moralnej, antropologii czy analizując je pod kątem biblijnym.

W czasie obywającego się w Clairefontaine seminarium teologicznego swoją relację przedstawił m.in. ks. Krzysztof Napora SCJ, który zwracał uwagę na korzenie biblijne zawarte w tekstach Koronek do Najświętszego Serca Jezusowego. Wyjątkowe jest to, że ks. Dehon wiele razy cytuje w swoim dziele fragmenty Pisma Świętego. Robi to w bardzo przystępny dla czytelników sposób, może trochę „na skróty”, inaczej niż robili to egzegeci Pisma Świętego. Może to być zachęta dla nas, by sięgnąć do tekstów Koronek, aby historię zbawienia usłyszeć raz jeszcze lub usłyszeć po raz pierwszy i uwierzyć w realną miłość Pana Boga.

Inni prelegenci pokazywali teksty Koronek w kluczu teologii moralnej czy antropologii i chrystologii. Dzięki ich przedstawieniom bardziej konkretne stało się pojęcie „oblacji” Chrystusa, która jest zarówno postawą ufności wobec Boga, jak i zaangażowaniem się w miłość świadczoną osobom potrzebującym wsparcia. Dehon w tekstach Koronek pisze o praktyce dziękczynienia wyrażanych w pewnych okolicznościach życia. Inna medytacja dotyczy relacji do bliźnich Jezusa, który żyje w Nazarecie. Obie wyrażają aspekty życia człowieka żyjącego ku innym.

Jako uczestnicy spotkania mieliśmy możliwość odwiedzić opactwo cystersów w Orval. Słynie ono ze swej bogatej historii życia zakonnego, ośrodka rekolekcyjnego, jak i produkcji piwa. W czasie wizyty modliliśmy się wspólnie z mnichami uczestnicząc we Mszy świętej oraz nieszporach.

Seminarium zakończyło się wieczorem, 11 września. Wraz z odjazdem zabieramy ze sobą dużo refleksji na temat tekstów ojca Dehona oraz jeszcze więcej zapału do czynienia na nowo tego, czego uczy nas Jezus. O. Leon w jednej z ostatnich medytacji postanawia: „Cóż oddam Panu? Będę Go kochał, oddam się Mu, zdobędę Mu przyjaciół”. To jest wyzwanie, by żyć nową miłością od Boga dla mnie i innych ludzi. 

Ks. Łukasz Grzejda SCJ

(foto)
 

 Wydawnictwo Księży Sercanów Dehonwydało wszystkie 3 tomy koronek do Najświętszego Serca Jezusowego: WcielenieMękaEucharystia.