11 czerwca 2016 r. to oficjalny początek sercańskiej obecności w diecezji Maasin. Miejscowy ordynariusz, bp Precioso D. Cantillas SDB, powierzył naszemu Zgromadzeniu część parafii Niepokalanego Poczęcia w Hilongos, a dokładniej mówiąc terytorium Południowej Misji pw. św. Jana Pawła II, której główna kaplica znajduje się w Talisay. Za pomysłem pojawienia się sercanów w tym miejscu kryją się dwa powody: ze strony diecezji była to chęć zaradzenia potrzebom duchowym lokalnej społeczności i stworzenia tu w przyszłości parafii, ze strony Zgromadzenia chęć rozwijania naszej obecności w regionie Visayas.

22 października b.r. w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II terytorium południowej misji zostało podniesione do rangi kapelanii. Ordynariusz diecezji Maasin w swym dekrecie napisał co następuje: "Ponieważ wierni południowej misji parafii Niepokalanego Poczęcia NMP potrzebują stałej obecności kapłana, aby pomagał we wzroście wiary katolickiej i aby troszczył się o duchowe potrzeby wspólnot katolickich na tym terenie; po odpowiednich konsultacjach z Radą diecezjalną, za wiedzą prezbiterów naszej diecezji, Ja, Precioso D. Cantillas SDB, biskup diecezji Maasin, niniejszym uroczyście zarządzam kanoniczne otwarcie Kapelanii św. Jana Pawła II, z wszystkimi prawami i przywilejami przynależnymi tej jednostce zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz naszymi diecezjalnymi Statutami i Dekretami. Nowa kapelania swym zasięgiem obejmie Talisay, Kanghaas, Tabunok, Tuguipa, Hitudpan, Lunang, San Agustin, Bun-ot, Catandog I, Catandog II, Bantigue of the Municipality of Hilongos, Leyte (...). Ponadto wyznaczam Księży Najświętszego Serca Jezusowego (SCJ) jako duszpasterzy tej Kapelanii, a kaplicę w Talisay jako oficjalną kaplicę całej misji."

Powyższy dekret rekcyjny został odczytany podczas Mszy świętej przez kanclerza diecezji, ks. Alexes Villarubin. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył wikariusz genrealny, ks. Oscar A. Cadayona, a homilię nt. "Życie i dziedzictwo św. Jana Pawła II" wygłosił ks. Franciszek Pupkowski SCJ, przełożony regionu filipińskiego. Wśród koncelbransów znaleźli się m.in. ks. Conrado C. Saavedra SCJ, Jr., ks. Joseph Butlig SCJ, ks. Elpidio Luza Jr. SCJ, ks. Arthur Guevara SCJ i ks. Christopher Alburo SCJ.

Fotografie na stronie regionu filipińskiego: https://scjphil.org