30 grudnia 2021r. o godz. 10 w kościele parafialnym  pw. św. Antoniego Padewskiego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Postawach (Białoruś), z rąk bp. Olega Butkiewicza, Ordynariusza diecezji Witebskiej, nasz współbrat dk. Walery Pupkiewicz SCJ otrzymał sakrament święceń w stopniu prezbitera. Na uroczystej Mszy św. byli obecni współbracia z placówek, w których pełnią posługę na czele z przełożonym dystryktu białoruskiego ks. Janem Etelem SCJ, księża pracujący w dekanacie postawskim, księża z witebskiej i grodzieńskiej diecezji, znajomi, rodzina neoprezbitera, także nauczyciele i wychowawcy neoprezbitera oraz parafianie z parafii, z której pochodzi ks. Walery Pupkiewicz SCJ i z Grodna, w której obecnie ks. Walery posługuje. Duża ilość osób łączyła się w sposób duchowy, oglądając transmisję na żywo przez Internet ze względu na brak możliwości osobistego przybycia na uroczystość, wspierając w ten sposób naszego neoprezbitera.

Dzień wcześniej, 29 grudnia, podczas mszy świętej wieczornej złożył wyznanie wiary i potwierdzając chęć służby Bogu i ludziom.

Neoprezbiter Walery Pupkiewicz urodził się 31 sierpnia 1995 roku w Postawach (diecezja witebska). Całe dzieciństwo i młodość spędził przy kościele parafialnym świętego Antoniego z Padwy i Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Po skończeniu szkoły średniej odkrył powołanie do kapłaństwa i wstąpił do Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusa (Księża Sercanie). Rok propedeutyczny odbywał we wspólnotach w Lachowiczach i Mozyrze. Odbył postulat i nowicjat w Pliszczynie oraz Stopnicy. Złożył Pierwszą Profesję Zakonną i rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w sercańskim seminarium w Stadnikach. Profesję wieczystą złożył 8 grudnia 2021 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Po ukończeniu studiów seminaryjnych otrzymał stopień magistra teologii. Święcenia diakonatu otrzymał 15 maja 2021 roku  w Stadnikach (Polska) z rąk bp. Damiana Muskusa OFM, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Jako diakon posługiwał i odbywał praktykę w sercańskiej parafii Bożego Miłosierdzia w Grodnie (Wiszniowiec) do której wraca jako ksiądz aby kontynuować pracę duszpasterską.

Biskup Oleg Butkiewicz podczas udzielenia święceń kapłańskich na rozpoczęcie powiedział, że trwamy w radości Bożego Narodzenie i tutaj w kościele parafialnym również przeżywamy wielką radość. A mianowicie radość „urodzenia” powołania kapłańskiego. Nawiązał do słów Chrystusa „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście gospodarza żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.” Diakon Walery potwierdza swoją obecność.

Przed homilią odbyła się ta część Święceń Kapłańskich, w której w czasie  dialogu pomiędzy przełożonym Zgromadzenie Sercanów na Białorusi, a biskupem ordynariuszem diecezji witebskiej, przełożony ks. Jan Etel SCJ prosi biskupa o udzielenie święceń współbratu.

Podczas homilii biskup Oleg podkreślił wagę przynależności do Chrystusowego Kapłaństwa. Bóg daje człowiekowi różne powołania. W Jezusie Chrystusie każdy otrzymuje swoją misję w kościele. W kolejnej części kazania została odkryta trójwymiarowość kapłaństwa. Pierwsza misja – nauczanie – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Druga – uświecanie – „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje, bierzcie i pijcie to jest Krew moja” , czyli sakramenty święte, które pomagają wzrastać w Bożej łasce. Trzecie – kierowanie - odpowiedzialność za wspólnotę Chrystusowa. W dalszym ciągu rozważań hierarcha powiedział o szczególnym szczęściu w drodze służenia Kościołowi czy to żyjąc w rodzinie, czy będąc kapłanem.

Po homilii ordynariusz diecezji zwrócił się do kandydata z pytaniem czy jest on gotów przyjąć sakrament kapłaństwa. Po pozytywnej odpowiedzi diakona rozpoczął się obrzęd święceń. Kandydat położył się krzyżem przed ołtarzem, a kapłani oraz wierni razem modlili się Litanią do Wszystkich Świętych.

Kolejną częścią był obrzęd włożenia rąk. Po biskupie podobny gest uczynili i wszyscy obecni kapłani. Odbyło się to w ciszy, co nadało szczególny charakter temu momentu. Odbyła się modlitwa konsekracyjna, po niej nałożenie szat liturgicznych neoprezbiterowi oraz przekazanie znaku pokoju. 

Na zakończenie nowowyświęcony Kapłan podziękował Najświętszemu Sercu Jezusowemu za dar powołania. Słowy podziękowania skierował do biskupa Olega Butkiewicza, przełożonych seminaryjnych oraz wszystkich, którzy stanęli na jego drodze do kapłaństwa.

Msza święta prymicyjna ks. Walerego Pupkiewicza SCJ, dziesiątego sercanina z Białorusi, a zarazem pierwszego z sercańskiej parafii w Postawach, odbyła się 1 stycznia 2022 roku w uroczystość Najświętszej Bogarodzicy Maryi w świątyni parafialnej miejscowości Postawy.

Zobacz również materiał na ► https://catholic.by/