W tym tygodniu duchowni i osoby konsekrowane z diecezji Kiszyniów na Mołdawii (w tym wielu sercanów - przyp. red.) będą uczestniczyć w corocznych ćwiczeniach duchowych prowadzonych przez ks. Jose Maria Vegas Molla z seminarium w Petersburgu.

Od poniedziałku 11 listopada 2019 r. wszyscy kapłani spotkali się w Centrum FIDES w Kiszyniowie, słuchając myśli ojca kaznodziei i poświęcając się modlitwie i medytacji. Ćwiczenia duchowe są ważnym momentem w życiu kapłanów, czasem relaksu fizycznego i wewnętrznego zaangażowania, a jak powiedział papież Benedykt XVI: „ćwiczenia duchowe są drogą i szczególnie znaczącą metodą znalezienia i spotkania w nas oblicza Boga, poznania Jego woli i ucieleśnienia tej woli”.

Dlatego podczas ćwiczeń duchowych należy zachować całkowitą ciszę. Poprzez głoszone kazania kapłani otrzymają wskazówki wprowadzające do osobistej modlitwy. Medytacja i adoracja eucharystyczna będą ważnymi punktami na duchowej ścieżce ćwiczeń.

Ćwiczenia duchowe potrwają do czwartku, 14 listopada.

Źródło: http://catolicmold.md/2019/11/clerul-diecezei-de-chisinau-angajat-in-exercitii-spirituale/