W akademiku warszawskiej wspólnoty sercańskiej znajdującej się przy ulicy Modlińskiej przebywa obecnie sześć osób z Ukrainy.


Dwie dziewczyny spośród przebywających we wspólnocie osób pochodzących z Ukrainy to kuzynki. To studentki, które jeszcze przed wybuchem wojny mieszkały w tym miejscu. Mama jednej z nich wraz z dwojgiem rodzeństwa – chłopiec i dziewczynka w wieku około dziesięciu lat dołączyła do studiującej w stolicy dziewczyny w pierwszy dzień marca.

Mam wraz z mniejszymi dziećmi mieszkają w akademiku, gdzie mają możliwość korzystania z kuchni, w której żywią się na koszt pracującej dorosłej córki. Koszty ogrzewania i inne dodatkowe opłaty były dotąd pokrywane z funduszu akademika, a wspólnota nie ponosiła z tego powodu żadnych kosztów.

Mamy nadzieję, że pobyt w sercańskiej wspólnocie wleje w serca przebywających nadzieję na lepszą przyszłość, bezwojenną i przepełnioną pokojem.

Biuro Prasowe Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów