Nasi współbracia z Chile przygotowali film, w którym opowiadają o misji w Chile. Pragną w ten sposób zachęcić kolejnych sercanów, którzy zechcieliby się zaangażować w głoszenie Dobrej Nowiny w tej części świata.

Tłumaczenie: ks. Zdzisław Huber SCJ (Chile)