W dniu 14 sierpnia 2017 roku grupa sercańskich świeckich wolontariuszy wyjechała wraz z księdzem Marcinem Janusiem SCJ, by przez najbliższe pięć tygodni posługiwać w naszej parafii Swoboda Raszków w Naddniestrzu (MOL). Do ich obowiązków będzie należeć opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas organizowanych tam półkolonii oraz nauczanie języka angielskiego dzieci i młodzieży. W czasie wolnym będą też organizować gry i zabawy, zajęcia plastyczne oraz sportowe. Jest to pierwsza taka inicjatywa, by przyjąć naszych misyjnych wolontriuszy, z którą wystąpili nasi współbracia pracujący na Mołdawii.

Naddniestrze jest nieuznawanym na arenie międzynarodowej parapaństwem, stanowiąc formalnie integralną część Mołdawii z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jednocześnie, to izolowany i najuboższy region Europy, w którym mieszka ponad 8 tysięcy osób polskiego pochodzenia.

Początek zaangażowania apostolskiego księży sercanów w Kościele mołdawskim jest związany z osobą ks. Henryka Soroki SCJ, który przyjechał na te treny 9 grudnia 1990 roku i podjął pracę w parafii Słoboda-Raszków. W następnych latach dołączyli do niego kolejni sercanie. Obecnie w Mołdawii pracuje 7 księży i 1 brat zakonny.