Wspólnota kęckich Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji uroczyście wspominała 100. rocznicę śmierci swej założycielki, służebnicy Bożej matki Marii Walentyny Łempickiej. Dziękowały za dar jej świętego życia, który jest inspiracją dla kolejnych pokoleń sióstr.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w sanktuarium, w którym trwa zapoczątkowana 6 lutego 1910 r. nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. To jedyne sanktuarium eucharystyczne w naszej diecezji i jedyne z tytułem Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w całej Polsce. Tę rangę sanktuarium, nadaną w 1999 r. dekretem bp. Tadeusza Rakoczego, nosi kościół Przenajświętszej Trójcy w Kętach, ufundowany przez matkę Marię od Najświętszego Serca Jezusa Walentynę Łempicką, zbudowany dzięki jej staraniom i konsekrowany w 1893 roku. Od 108 lat trwa tu nieprzerwanie modlitwa przed wystawionym w monstrancji Jezusem Eucharystycznym, a obecnie, zgodnie z postanowieniem bp. Romana Pindla, trwa tu także codzienna posługa spowiedników, czyli stały konfesjonał.

Wdzięczni matce

Tu też modlitwom rocznicowym przewodniczył bp Roman Pindel. Wokół ołtarza i przy sarkofagu fundatorki zgromadzili się kapłani dekanatu kęckiego, a także kapelani kęckiego klasztoru klarysek: ks. Józef Lach SCJ, który witał uczestników dziękczynnej Eucharystii, i jego poprzednik ks. Marian Niziołek SCJ, który uczestniczy też jako notariusz w procesie beatyfikacyjnym matki Łempickiej.

Więcej na stronie Gościa Niedzielnego