"Wierny przykładowi o. Dehona, nadal dążymy do edukacji w sensie holistycznym, który formuje uczniów i nauczycieli, którzy są mądrzy, uczciwi i święci" (List programowy 2018-2024, Jego droga jest naszą drogą 3.1)

Napisali: Stephen Huffstetter, scj i Levi dos Anjos Ferreira, scj


 

Dla o. Dehona edukacja zawsze była wartością i priorytetem. Według niego edukacja polegała nie tylko na przekazywaniu wyuczonych i odziedziczonych pojęć, ale przede wszystkim na kształtowaniu charakteru danej osoby. Napisał: "Charakter ma wielkie znaczenie w życiu ludzi, tak jak w życiu narodów. Jest to jeden z głównych czynników losu każdego z nich. Życie jednostki, a także narodu, leży przede wszystkim w tym, co stanowi ich uczucia, ich pasje i ich wolę. Wada charakteru może zrujnować całe życie"( L. Dehon, Discours sur L'Education du Caractère, DRD 6 , 12).

O. Dehon, swój sposób rozumienia roli edukacji w środowisku katolickim wcielił w praktykę z własną pedagogiką. Dla niego formowanie charakteru oznaczało zwrócenie się ku sprawom Boga utrzymując ciągłą harmonię z niebiańskimi wartościami. Z całego serca przyjął pracę w Kolegium św. Jana. Kochał nauczanie, bycie z uczniami, a przede wszystkim "troskę" o dusze tych, których wychowanie zostało mu powierzone. Nasz założyciel pojmuje edukację jako proces, w którym człowiek ma kontakt z wartościami bożymi i duchowymi, który pozwala być znakiem świadectwa miłosiernej miłości Boga w społeczeństwie.

Obecnie Zgromadzenie posiada około 50 ośrodków edukacyjnych rozsianych po całym świecie. Są to nie tylko duże szkoły, ale także małe ośrodki parafialne, w których nasi współbracia oferują potrzebującym dostęp do edukacji.

Aby poznać głębiej rzeczywistość każdej instytucji SCJ, i promować kontakty i wymiany, Zarząd Generalny stworzył komisję Educare, aby zebrać przedstawicieli tych instytucji SCJ w celu dzielenia się sercańską duchowością, kreować, dla studentów, ciekawe i twórcze pomysły na różne tematy, jak również poznać "modus vivendi" każdego kraju i regionu, gdzie Sercanie są aktywni. Przede wszystkim celem jest wdrożenie sercańskiego stylu edukacji.

 

Każdy przedstawiciel jest odpowiedzialny za własną szkołę i kontakt z innymi szkołami terenowym. Są nimi: Franz-Josef Hanneken (Niemcy/Europa); Bridget Martin (Stany Zjednoczone/ Ameryka Północna); Javier Luengo (Hiszpania/Europa); Silvano da Costa (Brazylia/Ameryka Łacińska) i Donatus Kusmartono (Indonezja/Azja). Po przejściu na emeryturę dr Laurence Lambotours (Madagaskar / Afryka) obecnie jest jeden wakat w komisji.

Pragnąc zintensyfikować "My, Zgromadzenie" wśród szkół i uczynić sercańską duchowość bardziej oczywistą, inspirują nas wspólne tematy. Z nich rozwijamy konkretne działania ze studentami i pracownikami. Na przykład w 2020 r. tematem przewodnim był Sint Unum. W 2021 roku jest to Ecce venio. W przyszłości będziemy publikować filmy, zdjęcia i wywiady, które pokazują piękną pracę jaką dokonują nasze sercańskie szkoły wśród młodzieży. Naszym pragnieniem jest edukacja w stylu sercańskim/dehoniańskim.

za: dehoniani.org

(tłumaczył ZKH SCJ)