Księża Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) 5 lutego 2024 r. rozpoczęli XIV Kapitułę Prowincji Polskiej. Temat przewodni Kapituły brzmi: Charyzmat Zgromadzenia wobec aktualnych znaków czasu.

Na obrady Kapituły do Stadnik k. Myślenic, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów przyjechało 33 delegatów z Polski, Białorusi, Finlandii i Mołdawii. Mszy św. na rozpoczęcie prowincjalnego wydarzenia przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej bp Artur Ważny. Zarówno w okolicznościowej homilii, jak również w konferencji wprowadzającej w medytację przed obradami, bp Artur wezwał ojców kapituły do otwartości na Ducha Świętego, aby właściwie przeżyć czas rozeznawania. Kapituła to czas zatrzymania, Jezus przywołuje Sercanów do siebie. Przywołuje po to by odnowić więź miłości, która ma stać się przestrzenią do oceny tego co „za nami”, uświadomienia w prawdzie, gdzie jesteśmy „dziś” i rozeznania co ma być sercańską codziennością „jutro”.

Kolejne dni kapituły będą wypełnione wspólną modlitwą Liturgią Godzin, codziennie sprawowaną Eucharystią, rozmyślaniem, adoracją, obradami, pracą w grupach w ramach sesji przedpołudniowych i popołudniowych. Rolę przewodniczącego Kapituły Prowincjalnej pełnić będzie przełożony prowincji ks. Sławomir Knopik SCJ. Głównym zadaniem Kapituły będzie wypracowanie uchwał i wskazań na kolejne lata działalności Prowincji. Ważnym zadaniem będzie również wybór delegatów na Kapitułę Generalną, która już w czerwcu br. zbierze się w Rzymie, aby wybrać nowego przełożonego generalnego Zgromadzenia i Jego radę. 

Zgodnie z Regułą Życia Księży Sercanów Kapituła Prowincjalna sprawuje władzę w sposób zwyczajny i kolegialny. Zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi Prowincji i jej wspólnot, ocenia sprawozdanie przełożonego i ekonoma prowincjalnego w odniesieniu do aktualnego stanu Prowincji, a także może formułować uchwały lub wskazania dla Księdza Prowincjała i Jego rady.

 

ks. Włodzimierz Płatek SCJ
rzecznik prasowy prowincji