XIX Spotakanie Sercańskich Proboszczów pod hasłem "Wezwanie do misji wśród młodzieży" odbyło się w Seminarium Matki Bożej Fatimskiej w Alfragide (Portugalia). Spotkanie, które trwało od 5 do 7 lutego zgromadziło 35 uczestników.

W pierwszym dniu uczestnicy gościli bpa Manuel Linda, ordynariusza Sił Zbrojnych Portugalii, który opowiedział nam o „Wierze, młodzieży i rozeznanawaniu powołania” co jest tematem najbliższego Synodu Biskupów. W trakcie swojej mowy, bp Manuel zalecał być kreatywnym i odważnym w pracy z młodymi ludźmi, pozostawiając pesymizm i defetyzm z boku, gdyż nie prowadzą do żadnego miejsca, kładąc nacisk na bardziej uporczywe towarzyszenie młodzieży, będąc otwartymi na ich marzenia i ideały, ich wątpliwości i nadzieje. Biskup przewodniczył także celebracji Eucharystii i podzielił nasz obiad.

Kolejne dni były okazją do refleksji i dzielenia się, szukając nowych sposobów wspólnego działania w ramach odnowionego Duszpasterstwa młodzieży, większego ducha dzielenia się i współpracy, w którym młodzi ludzie mają wiodącą rolę.

XX Spotkanie Sercańskich Proboszczów odbędzie się w dniach 25-27 lutego 2019 roku.

Więcej zdjęć na stronie prowincji portugalskiej.

[ks. José Agostinho Sousa SCJ]