XXIV Zjazd diecezjalny Arcybractwa Straży Honorowej Diecezji Sosnowieckiej w Bazylice NSPJ w Krakowie

(16 października 2021)

 

Ponowienie aktu zawierzenia Polski Sercu Jezusowemu w jego setną rocznicę, które odbyło się w krakowskiej Bazylice OO. Jezuitów w czerwcu 2021 roku w stało się również impulsem dla grup Arcybractwa Straży Honorowej Diecezji Sosnowieckiej, aby wyrazić Bogu dziękczynienie za opiekę nad naszym Narodem oraz prosić o potrzebne łaski na dalsze lata dla naszych wspólnot i rodzin. W tym celu w dniu 16 października liczni przedstawiciele grup parafialnych Straży Honorowej z naszej Diecezji wzięli udział w pielgrzymce do krakowskiej bazyliki oo. Jezuitów.

Inicjatywa wyjazdu do miejsca szczególnie związanego z kultem Serca Jezusowego zrodziła się spontanicznie. W porozumieniu z Dyrektorem krajowym Arcybractwa, ks. Krzysztofem Zimończykiem SCJ ostatecznie przyjęła ona formę pielgrzymki, przeżywanej w łączności z przedstawicielami innych grup z archidiecezji krakowskiej i siedleckiej, jak i z parafii, gdzie pracują Księża Sercanie.

Program pielgrzymki składał się z dwóch części związanych z dwoma szczególnymi miejscami w Krakowie: z Bazyliką OO. Jezuitów, a później z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (chociaż w tym drugim miejscu byliśmy stosunkowo krótko).

Spotkanie w Bazylice rozpoczęło się od powitania przez ks. Krzysztofa Zimończyka SCJ pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski, z których najliczniejszą grupę stanowili pątnicy pochodzący z Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu wraz z opiekunem, ks. Stanisławem Grucą SCJ, który jest dyrektorem Straży Honorowej w Diecezji Sosnowieckiej. Po powitaniu zostaliśmy oprowadzeni po Bazylice Serca Jezusowego przez ojca Stanisława Gronia SJ, który z wielką pasją opowiedział nam o znajdujących się w świątyni mozaikach, obrazach, rzeźbach i epitafiach, które tworzą jej piękno, a równocześnie podkreślają dziedzictwo i historię naszego Narodu. Punktem centralnym krakowskiego zjazdu była Msza święta, której przewodniczył ks. Krzysztof Zimończyk SCJ. On również wygłosił Słowo Boże. W koncelebrze wzięli udział księża opiekujący się poszczególnymi grupami. Radością dla całego zgromadzenia liturgicznego był moment przyjęcia nowych kandydatów do Arcybractwa Straży Honorowej. Przyrzeczenie trwania przy Sercu Jezusa w wybranej przez siebie godzinie złożyło siedem osób: Janina Masłoń, Halina Staszewska, br. Witold Kuchnio, Sylwia Fields, Renata Bałys-Jaśkiewicz, Beata Bandura oraz Maria Poradzisz. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wszystkie grupy Straży Honorowej ponownie zostały poświęcone Sercu Jezusa.

Pielgrzymkę zakończyliśmy w Sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie wzięliśmy udział w modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia.