Na początku naszej jesiennej sesji Rady pragnę Was poinformować o nieoczekiwanej zmianie składu naszego Zarządu Generalnego.

Niedawno otrzymałem prośbę od ks. Alexandra Sapta Dwi Handoko o rezygnację z funkcji radnego generalnego z powodów osobistych. Po konsultacji z moją Radą z trudem przyjąłem jego rezygnację. Chociaż służył on w Radzie tylko rok, aktywnie odwiedzał i wspierał nasze azjatyckie Jednostki i przedstawiał ich ważne sprawy naszym decyzjom. W imieniu całego Zgromadzenia i Zarządu Generalnego chciałbym wyrazić mu głęboką wdzięczność za jego posługę. Wiemy, że nadal będzie służył Zgromadzeniu i ludowi Bożemu.

Ponieważ przed nami jeszcze pięć lat zarządu, a Azja jest ważnym i szybko rozwijającym się obszarem naszego Zgromadzenia, zgodnie z naszym Dyrektorium Generalnym nr 133.4 i za zgodą swojej Rady mianowałem ks. Vincentiusa Sri Herimanto, z Prowincji Indonezyjskiej, radnym generalnym.

Urodził się 20 lipca 1966 r. w Gisting (Indonezja), pierwsze śluby zakonne złożył 20 lipca 1987 r. w Gisting, a święcenia kapłańskie otrzymał 25 listopada 1994 r. w Palembang. W latach 1994–1996 był wikariuszem w parafii pw. św. Jana w Bengkulu (Indonezja). W latach 1997–2012 był misjonarzem na Filipinach, a w latach 2013–2016 r. w Wietnamie, będąc w tym czasie radnym obu tych Jednostek. W 2016 r. powrócił do swojej Prowincji Indonezyjskiej, a w 2017 r. został mianowany rektorem seminarium w Jogyakarcie.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni ks. Vincentusowi za jego sercańskiego ducha dyspozycyjności. Dziękujemy również Prowincji Indonezyjskiej za hojność, pozwalając cennemu członkowi tej prowincji w szerszym wymiarze służyć Zgromadzeniu.

Prosimy o dalszą modlitwę w intencji naszego Zarządu i całej Rodziny Sercańskiej.

In  Corde Iesu,

ks. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj
Przełożony Generalny