Periodycznie w zarządzie Prowincji dokonują się zmiany. Tak też i tym razem, po procesie konsultacji i dyskusji dokonał się kolejny wybór.

 

Decyzją przełożonego generalnego i za zgodą jego rady został wybrany nowy Zarząd Prowincji Polskiej Księży Sercanów w następującym składzie:

 

ks. Sławomir Knopik SCJ - przełożony prowincjalny (I triennium)

ks. Witold Januś SCJ - I radny i wikariusz prowincjalny

ks. Marek Borzęcki SCJ - II radny prowincjalny

ks. Stanisław Gruca SCJ - III radny prowincjalny

ks. Włodzimierz Płatek SCJ - IV radny prowincjalny

 

Ingres nowego prowincjała i jego rady planowany jest w poniedziałek 8 listopada br. w Domus Mater w Krakowie.

 

Gratulujemy nowo wybranym i życzymy opieki Bożego Serca w prowadzeniu naszej wspólnoty prowincjalnej w jej zadaniach w Zgromadzeniu i Kościele!

 


Ks. Sławomir Knopik SCJ

Urodził się 23 lipca 1968 w Ostrzeszowie, niewielkim miasteczku położonym w południowej Wielkopolsce (diecezja kaliska). Przed wstąpieniem do Nowicjatu Księży Sercanów zdobywał wykształcenie techniczne w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz pracował jako instruktor praktycznej nauki zawodu. I Profesję Zakonną złożył po rocznym nowicjacie w Stopnicy 23 września 1990r. Kolejnym etapem formacji zakonnej były studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach ukończone święceniami kapłańskimi 11.05.1996r.

 

Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Następnie został skierowany do Rzymu, gdzie studiował duszpasterstwo młodzieży. Po powrocie do Polski powierzono mu pracę w duszpasterstwie powołań – najpierw w Pliszczynie, a później przez 8 lat w Koszycach Małych. W tym czasie zajmował się organizowaniem rekolekcji powołaniowych i młodzieżowych, Sercańskich Dni Młodych, był koordynatorem Europejskich Dni Młodzieży Sercańskiej, głosił rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, a także pełnił funkcję ekonoma wspólnoty zakonnej i opiekuna domu rekolekcyjnego. Już od wielu lat jest przewodnikiem Grupy 6. Sercańskiej w Pieszej Pielgrzymce Radomskiej na Jasną Górę.

Od roku 2010 do 2015 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Od roku 2015 do 2021 pełnił funkcję wikariusza prowincjalnego. Pełnił również funkcję rzecznika Zgromadzenia Księży Sercanów.

W październiku 2021 został mianowany Prowincjałem polskiej Prowincji Księży Sercanów.