#zostańSERCANINEM – dzień przyjęć do Zgromadzenia (30 września)

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego przyjmuje kandydatów. Jeżeli jesteś w wieku 18-30 lat i jesteś zdecydowany zostać sercaninem, zapraszamy Cię do kontaktu z nami i na rozmowę kwalifikacyjną z księdzem prowincjałem.

Co należy zrobić?
► skontaktuj się z referentem ds. powołań, ks. Franciszkiem Wielgutem lub z innym znanym Ci
sercaninem;
► przygotuj potrzebne dokumenty (lista poniżej);
► następnie przyjedź na spotkanie z księdzem prowincjałem:
⇒ Kiedy? – w środę, 30 września br., godzina 10:00.
⇒ Gdzie? – Warszawa, ul. Łowicka 46.

Wszystkie pozostałe szczegóły i odpowiedzi na Twoje pytania poda Ci w rozmowie referent ds.
powołań. Oto lista potrzebnych dokumentów:
► własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia;
► własnoręcznie napisany życiorys;
► świadectwo chrztu i bierzmowania;
► świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza;
► świadectwo dojrzałości (oryginał) i świadectwo ukończenie szkoły średniej lub dyplom
ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
► w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły
zawodowej;
► okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach;
► dwie fotografie i fotografia w formie elektronicznej;
► zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Więcej na temat powołania znajdziesz na stronie mlodzisercanie.pl.

ks. Franciszek Wielgut SCJ
kom. 510 975 709
mlodzisercanie@scj.pl