To już 10 lat jak w wydzielonej części klasztoru 28 lutego 2013 utworzono Domus Mater, które przeobrażało się w czasie z domu pielgrzyma w hotel, stając się siedzibą specjalistycznych duszpasterstw oraz pozostając niezmiennie, domem macierzystym Prowincji Polskiej Księży Sercanów.  

Uroczyste świętowanie miało miejsce 1 marca 2023 roku w Krakowie – Płaszowie przy ul. Saskiej 2c, gdzie znajduje się pierwszy w Polsce dom Księży Sercanów.  O godz. 10.00 Rada Prowincjalna i Współbracia z krakowskich wspólnot, Pracownicy Domus Mater i Osoby współtworzące zespół duszpasterski RodzinaTAK.pl. uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ. Słowo Boże w czasie liturgii wygłosił ks. Grzegorz Piątek SCJ, pierwszy przełożony wspólnoty zakonnej, po przeprowadzonym w latach 2009 – 2012 kapitalnym remoncie domu macierzystego. W homilii nawiązał do loga Domus Mater, jego pierwszych liter. Litera D to skrót od Domus i M od Mater, czyli Dom u Matki, Dom Matka. Dla niego, kontynuował dalej ks. Grzegorz, to DM, to także Dom  Modlitwy, która była w tym miejscu zawsze obecna i musi być obecna teraz i w przyszłości, inaczej jako klasztor i wspólnota zakonna nie ma racji bytu. Inicjały DM winny być też czytane jako skrót od Domu Miłosierdzia, gdyż od początku pojawienia się Księży Sercanów w Płaszowie, można było doświadczać pomiędzy wspólnotą zakonną a miejscową ludnością miłosierdzia. Dziś, odczytując znaki czasu, Miłosierdzie to, przybrało nową formę Domu, w którym zatrzymują się pielgrzymi, turyści, a w prowadzonych duszpasterstwach znajdują pomoc i umocnienie.

W auli, przy kawie i cieście miała miejsce dalsza część spotkanie prowadzona przez ks. Włodzimierza Płatka SCJ – dyrektora i pomysłodawcy obecnego kształtu działalności gospodarczej i duszpasterskiej Domus Mater. W tematykę miejsca wprowadził ks. Stanisław Mieszczak SCJ, obecny przełożony wspólnoty zakonnej nakreślając tło historyczne przybycia i osiedlenia się Księży Sercanów w Krakowie – Płaszowie. Następnie, opisując działalność gospodarczą Domus Mater głos zabrał menager obiektu p. Aleksander Pawłowski, a zakres działalności duszpasterskiej słuchaczom przybliżył pracujący w Domus Mater ks. Paweł Leszko SCJ. Ta część spotkania zwieńczona została quizem na temat wiedzy o Domus Mater. Uczestnicy zabawy z najwyższą liczbą zdobytych punktów zostali obdarowani nagrodami.

Całość wydarzenia zakończył wspólny obiad w restauracji Klasztorna.  

Biuro prasowe/DM