Biskup Józef Wawrzyniec Philippe SCJ. Drugi przełożony generalny Zgromadzenia (20 stycznia 1926 – 24 października 1935). Urodził się 3 kwietnia 1877 roku w Luksemburgu. Wstępuje do Zgromadzenia Leona Dehon 18 września 1897 roku i został wyświęcony na kapłana 28 maja 1904 roku. Po śmierci Założyciela, przejmuje zarząd Instytutu jako Asystent generalny. Jego funkcja zostaje potwierdzona wyborem na przełożonego generalnego podczas kapituły Generalnej, 20 stycznia 1926 roku. 25 kwietnia 1935 roku papież Pius XI mianuje go biskupem Luksemburga, sakrę przyjmuje 9 czerwca 1935 roku w Rzymie. Umiera w Luksemburgu 21 października 1956 roku w wieku 79 lat. Spoczywa w katedrze Najświętszej Maryi Panny w swoim mieście.

 

List okólny O. Józefa Philippe’a z okazji śmierci Założyciela: 22 sierpnia 1925 r.

Nadprzyrodzone źródła

Sięgnijmy do nadprzyrodzonych źródeł, w których pożywiała się ta energia Założyciela w zadaniach i ta pracowita otwartość jego serca. Wydaje mi się, że jego nauka duchowa i, w konsekwencji, fundament życia może się łatwo zamknąć w zjednoczeniu mistycznym z Naszym Panem.

Choroba naszego świętego Założyciela, a szczególnie niekończące się, bezsenne noce nie były niczym innym jak nieustanną modlitwą. Ta modlitwa stawała się bardziej żarliwa i bardziej błagalna, gdy wczesnym rankiem zanosiliśmy komunię czcigodnemu pacjentowi. Pierwsze dni choroby, przeżył zmuszony do rezygnacji z sakramentu Komunii świętej; było to dla niego wielkim poświęceniem, tak, że w pierwszy piątek, nie mogąc dłużej wytrzymać, wymógł otrzymanie Komunii świętej, wstrzymując się od jakiekolwiek napoju do czasu spożycia w świętej Hostii.

Jego ulubionym powiedzeniem było: „Jezus jest wszystkim, to przyjaciel. Przynieście mi więc mojego Jezusa”, wymawiane z jego naturalną żywotnością. Te słowa nie były niczym innym jak żywym pragnieniem jego duszy, by się zjednoczyć z mistrzem, a jego noce stawały się w ten sposób nieustanną komunią duchową, przygotowaniem się w każdej chwili na przyjęcie Boskiego gościa. Obok jego łóżka znajdowała się pocztówka z reprodukcją znanego obrazu Ary’ego Scheffera: święty Jan spoczywający na piersi Jezusa. Powtarzał często odwiedzającym go wskazując palcem na ten obrazek. „Oto cały ja, moje życie, moja śmierć i moja wieczność”. Te uczucia, które nie opuszczały nigdy żadnego chorego, czy nie były przypadkiem próbą i manifestacją intensywnego i gorącego życia wewnętrznego?

Czynić wolę swego Ojca było stałą dyspozycją Serca Jezusowego; zaakceptować całkowicie wolą, która dominowała w duszy naszego pierwszego przełożonego generalnego.

Przyjmij, Ojcze niebieski, w swym domu naszego zmarłego współbrata, biskupa Józefa Wawrzyńca Philippe’a, Przełożonego Generalnego, który przyjmował ciało i krew Twojego Syna i sprawował jego Najświętszą Ofiarę - daj, aby zasiadł z Tobą do uczty w wiecznej szczęśliwości.

 

Modlitwa za Zgromadzenie i jego przełożonych (Adoracja)

O Jezu, Pasterzu dobry, pokornie Cię prosimy, byś ducha łaski, cnoty i inne właściwe dobrym pasterzem przymioty na przełożonych naszych i wszystkich w kościele władzę sprawujących rozlać raczył. Duch Twój z darami swymi nad nimi Niech spoczywa. Z Tobą niech jedno stanowią, by roztropnie rządząc, do skutku wszystko doprowadzili. Do siebie ich, Panie, tak uczyń podobnymi, by trzodę sobie powierzoną przykładem swoim pociągać mogli. Spraw, by ta najskromniejsza rodzina żertw Boskiego Serca Twego, więzami doskonałego posłuszeństwa i świętej miłości złączona, jednym stała się sercem i jedną duszą, i prowadź do niej wszystkie te dusze, któreś ty sam wybrał i powołał. Łaski Twoje przeobfite z rany boku Twego najświętszego płynące niech ten zakątek ogrodu Twojego Serca, Sercu Twojemu w szczególny sposób poświęcony, zraszają i użyźniają, byś radość, pociechę i wytchnienie mógł wśród nas znaleźć. Amen.