Błogosławiony JAN MARIA OD KRZYŻA SCJ

Patron Powołań Sercańskich

 

MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁ. JANA MARII OD KRZYŻA,

męczennika

Boże, nasz Ojcze, pełen łaskawości i miłosierdzia daj nam przez wstawiennictwo Twojego sługi, Bł. Jana Marii od Krzyża SCJ naśladować życie, które wielkodusznie prowadził, oddać się aż do końca na służbę powołaniom, a między biednymi i pokornymi być zawsze świadkiem Twojej miłości. Powierzamy Twemu Sercu nasze pragnienie ujrzenia w chwale świętych Kościoła Twego sługę, błogosławionego Jana i ufamy, że poprzez jego modlitwy otrzymamy łaskę, o którą Cię błagamy… (wymienić intencję)… . Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Krótki rys biograficzny

Przyszedł na świat w San Esteban de los Patos (Ávila, Hiszpania), 25 września 1891 r., w rodzinie chłopskiej, prostej i pełnej cnót. Został ochrzczony imieniem Marian. Już jako dziecko odczuwał wezwanie do pójścia za Chrystusem w życiu kapłańskim. Został więc księdzem diecezjalnym i objął posługę duszpasterza parafialnego. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego przyjął imię zakonne Jana Marii od Krzyża, pod którym odtąd będzie znany. Pełen gorliwości apostolskiej, większość swego zaangażowania duszpasterskiego poświęcił Szkole Apostolskiej w Puenta la Reina (w kolebce posługi sercańskiej w Hiszpanii), również jako apostoł powołań. Rewolucja hiszpańska w 1936 r. postawiła go przed koniecznością złożenia świadectwa wiary i kapłańskiego oddania, gdy podpalono kościół św. Jana w Walencji. Uwięziony, po miesiącu posługi duszpasterskiej wśród współwięźniów, spotkał Chrystusa, oddając za niego życie w Silla koło Walencji 23 sierpnia 1936. Jest patronem powołanych do Zgromadzenia Księży Sercanów.

 

Modlitwa wiernych

Za wstawiennictwem Błogosławionego Męczennika Jana Marii od Krzyża, zwróćmy się do Pana z naszą modlitwą, powtarzając: Umocnij lud swój, o Panie!

— Aby z pomocą i za wstawiennictwem błogosławionego męczennika Kościół Chrystusowy uświęcał świat świadectwem wiary i kroczył ufnie do niebieskiego Jeruzalem. Ciebie prosimy...

— Aby chrześcijanie, prześladowani w każdej części świata, podtrzymywani przez modlitwę całego Kościoła, mieli siłę, by trwać w wierności wobec Chrystusa ukrzyżowanego. Ciebie prosimy...

— Aby nasza wspólnota obdarzana nowymi powołaniami do życia charyzmatem ojca Dehona, własnym przykładem dawała świadectwo żywej wiary w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, która jest początkiem, sensem i ukoronowaniem całej historii ludzkiej. Ciebie prosimy...

— Aby prześladowcy Kościoła nie opierali się łasce Chrystusa i porzucając wszelka agresje, przyjęli błogosławioną rzeczywistość prawdy. Ciebie prosimy...

— Abyśmy umieli wytrwale mierzyć się z każdym cierpieniem i prześladowaniem z powodu Chrystusa i Ewangelii, wierni obietnicy wiecznej szczęśliwości, pozostawionej nam w Panu. Ciebie prosimy...

Boże, nagrodo i korono świętych męczenników, który chciałeś zbawić świat przez ofiarę swego Syna, Jezusa Chrystusa; daj nam naśladować go w ofiarowaniu swego życia za braci. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.