Od 25 do 27 października 2023 r. w Stadnikach i Krakowie miało miejsce doroczne spotkanie młodych księży sercanów. W tegorocznym zjeździe wzięło udział 9 współbraci z Polski i Białorusi.

Pierwszego dnia przed południem zarówno młodzi księża, jak i alumni z wychowawcami seminarium wysłuchali kilku przedłożeń ks. prof. dra hab. Andrzeja Muszali z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na temat modlitwy wewnętrznej, a w szczególności codziennej praktyki jednej godziny modlitwy w ciszy. Zgodnie ze słowami ks. Muszali, jedna taka godzina w ciągu dnia sprawia, że życie człowieka staje się pełniejsze, bardziej wyraziste, a jego relacje bardziej ludzkie i zdrowe. Fakt ten oddaje dobrze stwierdzenie: „Im więcej Boga, tym więcej człowieka”. Prelegent dzielił się swoim doświadczeniem wchodzenia w tę duchową rzeczywistość i codziennym jej praktykowaniem. Wszystkim zainteresowanym polecamy książkę „Modlitwa w ciszy” ks. prof. Andrzeja Muszali.

Tego samego dnia po południu, młodzi księża wzięli udział w egzaminie z teologii moralnej, który przeprowadził ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ, dyrektor Domus Mater w Krakowie. Zagadnienia, które zostały podjęte podczas egzaminu, dotyczyły chrześcijańskiego ujęcia dobra osoby i społeczeństwa oraz duszpasterstwa, kierownictwa duchowego i spowiedzi sakramentalnej osób homo- i biseksualnych, transpłciowych oraz z dysforią płciową.

Drugiego dnia zjazdu młodzi księża wzięli udział w organizowanym przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach sympozjum naukowym, którego temat brzmiał: „Czas ludzi świeckich w Kościele”. Podczas konferencji swoje przedłożenia przedstawili: mgr Maria Nowak (Wrocław) – Miejsce i rola ludzi świeckich w tekstach biblijnych”; ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. UIK (UIK, Kraków) – „Wpływ współczesnej kultury na podjęcie przez ludzi świeckich właściwej im roli w Kościele”; ks. dr hab. Jan Bartoszek (UPJPII, Tarnów) – „Rola ludzi świeckich we współczesnym przekazie Ewangelii”; o. dr hab. Przemysław Michowicz OFMConv., prof. UPJPII (UPJPII, Kraków) – „Udział wiernych świeckich w kościelnej władzy rządzenia. Teoretyczne implikacje zagadnienia w praktyce”; dr Dorota Kuncewicz (KUL, Lublin) – „Psychologiczne rozważania o roli kobiety w Kościele”; ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC (Konstancin Jeziorna) – „Formacja osób świeckich do pełniejszego udziału w liturgii Kościoła”.

Po obiedzie i chwili przerwy, młodzi księża spotkali się jeszcze z przełożonym wyższym Polskiej Prowincji Księży Sercanów ks. Sławomirem Knopikiem SCJ.

Natomiast w ostatnim dniu zjazdu odbyły się warsztaty bibliodramy, które poprowadziły panie Milena i Katarzyna. Celem ćwiczeń było głębsze doświadczenie i zrozumienie słowa Bożego, zaś narzędzie do realizacji tego założenia stanowiła identyfikacja uczestników z osobami, miejscami i wydarzeniami opisanymi w tekście Ewangelii. Klasyczne warsztaty bibliodramy składają się z trzech momentów: 1) czytania i rozważania w grupie wybranego fragmentu słowa Bożego; 2) wybór roli i odegranie jej przez każdego uczestnika; 3) omówienie towarzyszących uczestnikom przeżyć i doświadczeń.

Ostatnim akcentem zjazdu młodych księży był egzamin z prawa kanonicznego, który przeprowadził ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem egzaminu w oparciu o nową księgę VI KPK/83 była „Nowelizacja kanonicznego prawa karnego”.

Czas pobytu młodych kapłanów w stadnickiej wspólnocie dobiegł końca. Dziękujemy Bogu i sobie nawzajem za ten dobry duchowo, intelektualnie i po ludzku czas.