Chorwacja, Marija Bistrica, 21 października 2017 r.

Ordynariusz diecezji Sisak, bp Vlado Košić przewodniczył uroczystej Mszy świętej w czasie czwartej narodowej pielgrzymki czcicieli Bożego miłosierdzia która obyła się w sobotę 21 października 2017 r. w Maryi Bistrici (narodowe sanktuarium Maryjne w Chorwacji). Koncelebrowało 22 kapłanów z różnych stron Chorwacji, którzy przybyli na uroczystości razem ze swoimi wiernymi. Wśród ponad 2.500 pielgrzymów byli i czciciele Bożego miłosierdzia z parafii pod wezwaniem Serca Jezusowego przy katedrze w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina). Liturgię wzbogacił swoim śpiewem chór parafialny „AS“ (Alojzy Stepinac) z parafii pod wezwaniem błogosławionego Alojzego Stepinaca z Kutinskiej Slatiny, a przy ołtarzu służyli ministranci przybyli za parafii gdzie pracują księża sercanie: Trnovčica i Kutinska Slatina.

Ksiądz biskup w czasie homilii na początku nawiązał do tekstów z Pisma świętego, które były przeczytane w czasie liturgii Słowa.

Następnie biskup Vlado nawiązał do 22 października, kiedy to Kościół obchodzi wspomnienie św. Jana Pawła II, i do Jego drugiej pielgrzymki do Chorwacji w 1998 roku, kiedy to błogosławionym ogłosił Alojzego Stepinaca i to właśnie na tym samym miejscu gdzie odbyła się 4. narodowa pielgrzymka czcicieli Bożego miłosierdzia.

Ksiądz Biskup podkreślił zasługi Jana Pawła II, Polaka z „Białej Chorwacji“ związane z szerzeniem kultu Bożego miłosierdzia. Jan Paweł II ogłosił pierwszą niedzielę po Wielkanocy, niedzielą Bożego miłosierdzia, napisał encyklikę „Dives in misericordia“ i był natchniony prywatnymi objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej, która miała zadanie przenieść Orędzie Miłosierdzia całemu światu i dać poznać nieskończone Boże miłosierdzie ludziom. Biskup wezwał pielgrzymów, aby miłosierdziem żyli na co dzień, by pomagali swoim bliźnim i aby byli w tym pierwsi.

To znaczy przebaczać najbliższym, sąsiadom i tym którzy nam czynią zło; to znaczy patrzeć Boskimi oczyma i miłością miłosierną na innych.

Biskup mówił i o formach czczenia Bożego miłosierdzia: o Koronce, o Godzinie miłosierdzia, cytując teksty z Dzienniczka siostry Faustyny.

Na końcu mówił o słowach jakie papież Franciszek umieścił w swojej bulli „Misericordia vultus“ którą napisał z okazji Roku Miłosierdzia w której nas wzywa do ciągłej kontemplacji tajemnicy miłosierdzia gdyż ono jest „źródłem radości, pokoju i miłości“. Nasze zbawienie zależy od Miłosierdzia.

„Bracia i siostry, prośmy dzisiaj Boże miłosierdzie za nas tutaj zebranych, abyśmy byli pokorni i abyśmy umieli przyjąć że jesteśmy grzeszni i słabi i że naprawdę potrzebujemy Bożego miłosierdzia i abyśmy umieli miłosierdzie dzielić z innymi; módlmy się podobnie jak to czynił święty Jan Paweł II, święta Faustyna i błogosławiony Alojzy Stepinac. Byśmy byli iskrą Bożego miłosierdzia – zakończył swoją homilie biskup.

Po Mszy świętej nastąpiło uczczenie Relikwii świętych miłosierdzia. O 14.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa. O godzinie 16.00 w domu kultury odbyło się przedstawienie pod tytułem „Faustyna, Boże imię jest Miłosierdzie“, które przygotował franciszkanin Ivan Lotara OFMConv., razem ze swoją grupą: „Robotnicy Jezusa Miłosiernego“ z Puli.

Przed rozpoczęciem przedstawienia o 15.00 godzinie pielgrzymi odmówili w bazylice Koronkę Bożego miłosierdzia i Akt poświęcenia świata Bożemu miłosierdziu. Przed końcowym błogosławieństwem ks. Andrzej Wośko, sercanin, koordynator 4. narodowej pielgrzymki czcicieli BM zapowiedział V. pielgrzymkę – Jubileuszową, do tego samego sanktuarium. Piąta pielgrzymka odbędzie się 20 października 2018 roku w Maryi Bistricy, kiedy będziemy świętować 25. rocznicę ogłoszenia siostry Faustyny błogosławioną i 80. rocznicę jej śmierci. (JV)

[przetłumaczył ks. Andrzej Wośko SCJ]

Więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/koordinacija.bozje.milosrdje/