W Salamance w Hiszpanii w pierwszych dniach lipca odbył się IX Zjazd Iberyjski – spotkanie członków dwóch prowincji sercańskich – hiszpańskiej i portugalskiej.

 

 

 
 

W tym roku spotkanie koncentrowało się wokół tematu sint unum w charyzmacie i misji sercanów pracujących na Półwyspie Iberyjskim. Nowością zjazdu był duży udział ludzi świeckich, którzy żyją duchowością Zgromadzenia.

Spotkaniu towarzyszyło wymowne logo przedstawiające krzyż SCJ jako mozaikę, co symbolizuje ludzi różnych powołań i misji, pragnących działać dla jedności. W jego centrum jest Serce Jezusa, z którego wszystko emanuje.

 

 

 

Zjazd, na który przybyło niemal 100 osób, otworzył prowincjał hiszpański ks. José Luis Munilla SCJ, a uczestnicy wysłuchali wiele referatów związanych z aktualnością sercańskiego charyzmatu i wyzwaniami, jakie pojawiają się we współczesnym świecie.

 

 

Uczestnicy Zjazdu Iberyjskiego oprócz słuchania wystąpień specjalistów od tematu komunii między duchownymi i świeckimi pracowali także w grupach, a potem dzielili się swymi spostrzeżeniami. Wszyscy podkreślali potrzebę jeszcze ściślejszej współpracy i braterstwa we wspólnej misji, by świat był bardziej sprawiedliwy i ludzki.

 

 

Przybyły z Rzymu radny generalny ks. Paulus Sugino SCJ przypomniał, że wszyscy ochrzczeni – kapłani, zakonnicy i świeccy – mają udział w misji głoszenia Królestwa Bożego, a charyzmaty pochodzą od jednego Ducha. Podkreślił potrzebę jedności wszystkich dla większej skuteczności prowadzonych dzieł apostolskich.

Zauważono potrzebę kontynuacji takich spotkań z udziałem świeckich, które są okazją do wymiany poglądów i ustalenia konkretnych celów.

 

AS