Katechizm społeczny ks. Dehona SCJ

28 lutego przypadała rocznica wydania  Katechizmu społecznego (Fra, Eng, Esp,) przez ojca Leona Jana Dehona SCJ. Właśnie o tych wartościach w szeroki sposób mówiono na IX Konferencji Generalnej Sercanów. Na tej Konferencji padło pytanie czy jesteśmy gotowi i przygotowani na wezwania, które nadchodzą? Wraz z rozpoczęciem barbarzyńskich działań wojennych na Ukrainie i ucieczce wielkiej liczby ludności m.in. do Polski, którzy mogli nie za wiele zabrać ze sobą, zaczyna się realnie sprawdzać również nasze zaangażowanie socjalne. Na pewno warto pamiętać głosy, by nie zatrzymywać się tylko na jakże słusznym zrywie serc, ale przygotowali się na dłuższą pomoc potrzebującym.

Jest to również wyzwanie dla tych, którzy są wychowywani do przyszłej służby, do kontaktu z ludźmi, do przekazywania im tego co jest miłością Boga płynącego z modlitwy i otwartego serca na wszelką pomoc. Wśród tak bolesnego aktu jakim jest akt wojny, pomiędzy cierpieniem, które ze sobą niesie jest też miejsce na wzrost miłości i solidarności. Jest to niebywała okazja propedeutyczna dla wszystkich. Nie trzeba jechać daleko na specjalnie zorganizowane kursy, które uczyłyby sposobów dzielenia się z drugim człowiekiem. Wszyscy mamy to w zasięgu ręki. Przejdziesz obok? Czy staniesz się Samarytaninem.

W podobnej perspektywie, pomocy najbardziej potrzebującym, postawał Katechizm społeczny. Ten przekaz ludzkiej miłości rozwijającej się na tym co Boże powinno wzrastać również dzisiaj.

ZKH SCJ

 

Krótkie podsumowanie obrad IX Konferencji Generalnej Księży Sercanów została dokonana na łamach Fridge Notes, February 21, 2022.

"Sercanie w zobowiązaniach społecznych"

 

Przełożona na kilka lat przez pandemię IX Konferencja Generalna Sercanów odbyła się w dniach 13-18 lutego 2022 w Rzymie. Udział osobisty ograniczał się przede wszystkim do przełożonych sercańskich podmiotów administracyjnych (ponownie, ze względu na pandemię), ale wiele innych wzięło udział za pośrednictwem Zoom i wydarzeń livestream. Temat konferencji: "Sercanie w zobowiązaniach społecznych".

"Kiedy nasz Założyciel, czcigodny Sługa Boży ks. Dehon, stanął twarzą w twarz ze społeczeństwem swoich czasów, w komunii z Kościołem, który kochał, w obliczu tego, co uważał za odejście od woli Bożej, nie dał się ponieść zniechęcającemu katastrofizmowi" – powiedział  ks. Carlos Luis Suarez Codorniú, przełożony generalny SCJ, w swoich  uwagach wstępnych na konferencję. "Przez dar swojej wiary, przez jego troskliwą zażyłość z Panem i jego pasję dla Jego Królestwa, przez jego nonkonformizm i jego odwieczny niepokój, pozostał pewien, że świat przed nim nie był poza Sercem Boga". Te początkowe linie rozpoczęły tygodniową eksplorację korzeni sercańskiej idei zaangażowania społecznego i tego, jak zbór może nadal żyć tym zobowiązaniem dzisiaj.

 

Ks. Vien Nguyen SCJ, amerykański przełożony prowincjalny, podsumował tydzień:

"IX Konferencja Generalna, Sercanie w Zobowiązaniach Społecznych, zgromadziła w Rzymie ponad 40 uczestników z różnych części Zgromadzenia. Sześć wspólnych dni pozwoliło nam: 1) zastanowić się nad bogatym dziedzictwem ks. Dehona; 2) Doceń, jak różne podmioty żyją i podzielaj nasz charyzmat sercański; 3) potwierdzić nasze zaangażowanie społeczne na rzecz ludzi na marginesie; oraz 4) Podkreślenie znaczenia przekazania charyzmatu ks. Dehona przyszłemu pokoleniu SCJ i świeckich".

 

Uczestnicy konferencji stworzyli ostateczne przesłanie, które wkrótce zostanie udostępnione innym SCJ w celu refleksji i dyskusji.

 

Przyszłość zboru


W czwartek podczas Konferencji Generalnej ks. Carlos Luis Suarez Codorniú był gospodarzem spotkania formacyjnego sercanów na platformie Zoom. Około 130 studentów, reprezentujących Afrykę, Azję, Europę oraz Amerykę Północną i Południową (w tym nowicjat amerykański [i seminarium w Stadnikach]), spotkało się, aby omówić temat konferencji. "Zaangażowanie społeczne jest darem", powiedział ks. Carlos, dodając, że ks. Dehon wiedział, że "nasze życie jest po to, aby być z innymi, starać się robić wszystko, co w naszej mocy, dla godności wszystkich ludzi". Ks. Carlos podkreślił potrzebę dialogu ze społeczeństwem, aby mu służyć. "Pierwszym krokiem w zaangażowaniu społecznym jest bliskość" - powiedział. "Musisz być blisko innych, aby się o nich dowiedzieć... Inni pomagają mi zrozumieć moje powołanie, moją duchowość". "Musisz być kreatywny, mieć odwagę i iść do ludzi" - kontynuował. "Musimy współpracować z innymi. Naszą drogą jest budowanie mostów, współpraca z siostrami, innymi kapłanami, organizacjami obywatelskimi i innymi osobami, które pracują w tym samym celu: godności ludzkiej. Ks. Carlos zakończył dziękując. "Wspaniale jest widzieć was wszystkich, jesteście darem z nieba, od waszych rodzin i kultur" - powiedział. "Dziękuję, że jesteście SCJ, że jesteście Sercanami."

 

Filmy, zdjęcia i raporty

 

Szeroka gama materiałów z konferencji jest dostępna na ogólnej stronie internetowej i kanałach mediów społecznościowych.

 

 Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do filmów, pisemnych raportów i innych informacji na ogólnej stronie internetowej. Ogólna strona Na Facebooku, DehoniansWorldwide, ma również wiele postów z konferencji.