Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wręczył powołania nowym prorektorom na kadencję 2024-2028. Kolegium rektorskie rozszerzy się o stanowiska prorektora ds. kadr i projektów oraz prorektora ds. promocji i współpracy z otoczeniem.

Podczas uroczystości rektor zwrócił uwagę na potrzebę nieustannego rozwoju naszej Uczelni. Ks. prof. Ryszard Czekalski wyraził przekonanie, że nowa kadencja nie będzie tylko dobrą kontynuacją, ale przyniesie wiele nowych przestrzeni do działania na rzecz społeczności akademickiej. – Zaangażowanie, współpraca, poczucie odpowiedzialności za dobro UKSW to elementy, które będą stanowić trzon naszej współpracy w kolejnych latach. – Pragnę wyrazić wdzięczność nowo powołanym prorektorom za przyjęcie tych odpowiedzialnych ról. Wierzę, że Państwa doświadczenie, wiedza, poczucie misji i zaangażowanie przyniosą naszemu uniwersytetowi wiele korzyści i pozwolą nam osiągać nowe, jeszcze ambitniejsze cele. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy kontynuować budowę przyjaznej, silnej i nowoczesnej uczelni, która będzie dumą nas wszystkich – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski.

Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej został powołany na stanowisko prorektora ds. kadr i projektów. W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, a w październiku 2019 r. został dziekanem Wydziału. Kierownik Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich Kierownik Katedry Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Kanoniczne”. W kadencji 2020-2024 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Za: https://uksw.edu.pl/nowi-prorektorzy-uksw-2/