Piąta narodowa pielgrzymka czcicieli Bożego miłosierdzia odbyła się w sobotę 20. października 2018 r. w narodowym sanktuarium Maryjnym w Chorwacji - Marija Bistrica. Obchodzono 80. rocznicę śmierci św. Faustyny, apostołki Jezusa Miłosiernego i Bożego miłosierdzia, 25. rocznicę jej beatifikacji i 20. rocznicę ogłoszenia błogosławionym Alojzego Stepinaca, kardynała i męczennika. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ks. biskup diecezji Varaždin mons. Josip Mrzljak w której uczestniczyło ponad trzydziestu kapłanów z różnych stron Chorwacji.

Pielgrzymów z całej Chorwacji, czcicieli Bożego miłosierdzia, których przybyło ponad trzy tysiące, Ks. biskup poprosił aby wpierw przyglądneli się osobie błogosławionego Alojzego Stepinaca, którego święty Jan Paweł II., ogłosił błogosławionym właśnie w tym sanktuarium, na tym miejscu, przed dwudziestu laty, 3. października 1998. roku. Powiedział że święty Papież dał nam go jako przykład i jako wstawiennika, podkreślając że dobrze jest naśladować zwłaszcza jego wiare, śledzić jego źycie, być jeszcze więcej świętymi, i iść drogą jaką on szedł a przede wszystkim czerpać z przykładu, „mocnej jego wiary“.

Następnie Ks.biskup Josip tłumaczył modlitwę Kolekty z drugiej niedzieli po Wielkanocy – Niedzieli Miłosierdzia.

Umnocnij wiarę Twojego ludu…

Wiarę należy „oczyszczać, wzmacniać i wzbogacać“ każdego dnia. Nie należy pozostawać na poziomie z lat dzieciństwa. Wiara musi dojrzewać tak samo jak dojrzewa i rośnie człowiek.

 

Abyśmy wszyscy głębiej pojęli …

Chrześcijanin jest wezwany aby wiarę coraz bardzieć rozumieć. Zwłaszcza rozumieć misterium jakie czcimy – dla przykładu Eucharystię. Wiele rzeczy zrozmiemy dopiero gdy będziemy Boga oglądać jak to mówi jedna pieśń: Oczy w oczy. Wtedy do końca zrozumiemy jaki jest nasz Bóg w którego wierzymy.

 

Jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni…

 

Krew która nas odkupiła. Biskup podkreślił że własnie dziś jesteśmy powołani do tego aby o tym rozmyślać kiedy mówimy o Bożym miłosierdziu.

Jaka nas Krew odkupiła? Co to dla nas Bóg uczynił? Nie byle jaki bóg, nieznany, daleki ale Bóg który jest zawsze blisko nam, który stał się człowiekiem, takim samym jak my, ale bez grzechu.

Patrząc na życie Jezusa możemy łatwo zauważyć na pierwszym miejscu Bożą miłość, Boże miłosierdzie, Bożą dobroć. Wszystko to co pragniemy naśladować.

 

Jak wielki jest chrzest przez który zostaliśmy oczyszczeni…

Ks. biskup podkreślił ważność spotkania nie tylko na Mszy świętej, nas ochrzczonych, ale i waźność spotkań we wspólnotach, a szczególnie we wspólnotach modlitewnych by słuchać co nam Bóg mówi – Jego żywe Słowo.

Kaznodzieja prosił obecnych aby codziennie czytali Pismo święte, które nie moża tylko przeczytać, ale trzeba czytać, słuchać nie tylko uszami, ale by o Słowie Bożym rozmyślać, zachowując to w sercu swym, tak jako to czyniła Matka Najświętsza. Dlatego potrzebe jest mieć Słowo Boże w centrum życia. To Słowo które Ciałem się stało, które uczyniło dla nas wszystko, Krwią swojąnas wybawiło. Od czego nas wybawiło? Od zła, od grzechu. Bóg dał nam możliwość powstania z grzechu i by dalej iść drogą dobra. Jakie to jest piękne i dla nas zbawienne. Dobro któreśmy w czasie życia uczynili nigdy się nie wymaże, a nasz każdy grzech możemy przy pomocy łaski Bożej, przez łaskę męki i zmartwychwstania pozostawić w sakramencie pokuty. Bóg wtedy wszystko przebacza i zapomina. Bóg wszystko zapomina jeśli jesteśmy pokorni i jeśli żałujemy za grzechy – mówił biskup.

 

Jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni…

Duch świety jest Tym które nas tutaj zebrał na tą Mszę świętą.

Dalej Ks. biskup wspomniał osobę św. Faustyny i św. Teresy Wielkiej „które mogą być dla nas przykładem i pomocą byśmy i my szli wytrwale drogą wiary i byśmy rozpoznawali Boga bliskiego, Boga który jest z nami, Boga który jest obecny w Eucharystii i który nam daje swoje miłosierdzie. To jest ten Bóg który nas własnie swoim Duchem jednoczy i który nas czyni wspólnotą narodu Bożego. Jest obecny wśród nas ze swoją dobrocią, swoją miłością i miłosiedziem. Wierzę że i ta Eucharystia jak i sakrament Pokuty, a potem Droga krzyżowa i Koronka ku czci Bożego miłosierdzia – powiedział Ks. biskup – będzie zgodne ze słowami: Umocnij wiarę Twojego ludu…

 

Na końcu Mszy świętej ks. Andrzej Wośko, sercanim, koordynator czcicieli Bożego miłosierdzia w Chorwacji podziękował Ks. biskupowi, wszystkim uczestniczącym, zwłaszcza ministrantom z parafii Trnovčica, Kutinska Slatina, Trešnjevka, chórowi św. Eufemi z parafii Rowinj (Istra) jak i tym którzy przygotowywali V. pielgrzymke czcicieli Bożego miłosierdzia.

Ks. Andrzej wezwał wiernych aby po Mszy świętej uczcili świętych miłosierdzia: sw. Faustynę, św. Jana Pawła II:, oraz błogosławionego Michała Sopoćko obecnych w ich Relikwiach świętych. Relikwie św. Faustyny i Jana Pawła II., przywieziono z parafii Matki Kościoła w Zagrzebiu, gdzie pracują ks. sercanie a Relikwię błogosławionego Michała Sopoćko przywiozły siostry zakonne ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego z Puli (Istra). Jednym i drugim bardzo dziękujemy.

Po południu była Droga Krzyżowa Bistriczkom Kalwariom. Potem Koronka ku czci Bożego miłosierdzia, o godzinie piętnastej. Spotkanie zakończyło się procesją wokół ołtarza Matki Boskiej Bistriczkiej, Królowej Chorwatów i Chorwacji.

Spotkanie czcicieli Bożego miłosierdzia ogranizuje się w sobotę przed wpomnieniem świętego Jana Pawła II., które jest obchodzone w całym Kościele 22. października. Kolejne spotkanie czcicieli Bożego miłosierdzia planowane jest 19. października przyszłego roku.

Ile razy chcesz Mi sprawić radość to mów światu o Moim wielkim i niezgłebionym miłosierdziu“

(Dzienniczek 164)

(napisała Jelena Vuković; tłumaczył ks. Andrzej Wośko, SCJ)