Ks. Michał Olszewski SCJ: Przyjmować i realizować słowa głoszone przez proroków

Czy prorocy w naszym życiu umarli czy żyją w postaci słowa, które przyjmujemy i realizujemy? – pytał ks. Michał Olszewski SCJ w czasie Mszy św. w kościele w Stadnikach w ramach Projektu ABBA, czyli cyklu ewangelizacyjnych spotkań organizowanych przez Profeto.

Profeto wznowiło po wakacyjnej przerwie cykl ewangelizacyjnych spotkań Projekt ABBA. – Uwielbiamy stawiać pomniki i przecinać wstęgi, a tak trudno jest nam żyć Słowem Bożym, które przepowiadali prorocy – mówił ks. Michał Olszewski SCJ komentując w czasie homilii fragment z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 11, 47-54). – Zastanówmy się czy prorocy stojący za pomnikami, które postawiliśmy, za poprzecinanymi wstęgami i obrazami wiszącymi w naszych domach umarli w naszym życiu czy żyją w postaci słowa, które przyjmujemy i realizujemy? Jeśli żyją w twoim życiu za tymi figurami i obrazami, to jesteś na drodze do królestwa – podsumował.

Po Mszy św. kolejni kapłani rozważali czytania z poprzedniej niedzieli. – Pamiętaj kim jesteś – kim jesteś w Jezusie Chrystusie – to wezwanie nieustanne – mówił ks. Dariusz Lewczak SCJ odnosząc się do 2 Listu św. Pawła do Tymoteusza (2 Tm 2, 8-13). Podkreślał, że wszystko co w życiu czyni chrześcijanin powinien robić ze świadomością, że jest dzieckiem Bożym. – Nie jest prosto zmienić swoje ludzkie myślenie na Boże. Ale to jest jedyna słuszna droga dziecka Bożego – mówił proboszcz ze Stadnik zwracając uwagę, że realizując w życiu Ewangelię trzeba się natrudzić.

Rozważając fragment z 2 Księgi Królewskiej (2 Krl 5, 14-17) ks. Adam Pastorczyk SCJ wskazał na przeszkody na drodze wiary, której symbolem jest droga uzdrowienia Naamana. Po pierwsze człowiek chce, żeby dokonało się w miejscu i czasie, w jakich on tego chce. Tymczasem Bóg działa wtedy kiedy, jak, gdzie, dla kogo i jeśli chce. – On przekracza nasze stereotypy i uprzedzenia – mówił wicerektor seminarium sercanów. Zakonnik wskazał na różnicę między uzdrowieniem a zbawieniem. Uwolnienie od choroby może rozwinąć w uzdrowionym narcystyczny sposób myślenia. Naaman za wydarzeniem swojego uzdrowienia zobaczył otwarte ramiona Ojca – narodził się na nowo i z serca.

– Ewangelia zawsze zaprasza nas do tego, abyśmy potrafili się wznieść ponad uprzedzenia i podziały, abyśmy przekraczali siebie w ocenianiu drugiego – mówił ks. Michał Olszewski SCJ komentując fragment Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 17, 11-19). Zwrócił uwagę, że dziś wielu ludzi ocenia innych patrząc na ich trąd i chce trzymać ich na dystans, poza miastem. Tymczasem na ogół oceniamy innych z perspektywy własnego trądu. – Pomyślmy, jakiego rodzaju trądy nosimy, przez które oceniamy ludzi umieszczając ich poza naszym miastem – mówił sercanin.

Po rozważaniu Bożego Słowa modlono się o pokój, a w czasie Mszy św. była możliwość złożenia jałmużny na pomoc Ukrainie. Po błogosławieństwie eucharystycznym kapłani modlili się wstawienniczo z nałożeniem rąk. Kolejne spotkanie z cyklu Projekt Abba odbędzie się w kościele w Stadnikach w czwartek 10 listopada.