„Pełne Zanurzenie w Sercu Jezusa” to tytuł rekolekcji, jakie poprowadzi przełożony generalny Zgromadzenia Księży Sercanów – ks. Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ. Pięć rozważań do przypowieści o Miłosiernym Ojcu od 27 czerwca do 1 lipca ukaże się na portalu profeto.pl i zostanie wyemitowanych w Radiu Profeto.

 

Kanwą do pięciu medytacji jest przypowieść o Miłosiernym Ojcu, a właściwie niecały wers tej biblijnej perykopy: „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15, 20b).

 

– Niech ten tekst pomoże nam wykonać te pięć gestów, które ojciec wykonuje wobec swojego syna. Niech one nas prowadzą. Spróbujmy pokazać to, co w nas najlepsze, nie raniąc nikogo. Spróbujmy wyrazić naszą dyspozycję, żeby towarzyszyć z czułością i pozwolić, żeby nam też ktoś towarzyszył. Abyśmy wspólnie podążali drogą do domu Ojca, który zawsze na nas czeka, aby mieć nas zjednoczonych jako swoją rodzinę – mówi ks. Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ.

 

Kolejne odcinki rekolekcji „Pełne Zanurzenie w Sercu Jezusa” będę publikowane na portalu i w mediach społecznościowych Profeto od 27 czerwca do 1 lipca. Będzie można ich także wysłuchać w Radiu Profeto. Zainteresowani mogą zostawić swojego maila i zostaną powiadomieni o kolejnych odcinkach: https://profeto.pl/rekolekcje--pelne-zanurzenie-w-sercu-jezusa----zapowiedz

 

ks. Carlos Luis Suárez Codorniu SCJ urodził się 2 września 1965 r. w Las Palmas (Hiszpania). Pierwsze śluby zakonne złożył w 1984 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 1990 r. Posiada licencjat z Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym (1995) oraz tytuł doktora nadany przez Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Jako kapłan posługiwał w Indiach i Wenezueli. 20 lipca 2018 r. kapituła generalna wybrała go na generała zakonu sercanów.

 

Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, to nowoczesne środowisko przepowiadania Dobrej Nowiny, z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych metod głoszenia Słowa Bożego, jak i nowatorskich rozwiązań multimedialnych. Poprzez portal i radio Profeto dociera codziennie do tysięcy osób ze Słowem Bożym, rekolekcjami on-line, relacjami z wydarzeń ewangelizacyjnych i chrześcijańską muzyką. Dzięki działalności charytatywnej Fundacja pomaga osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie czy pokrzywdzonym przemocą. Najnowszym dziełem Fundacji jest budowa specjalistycznego centrum pomocy „Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy”.