Wraz z początkiem nowego roku szkolnego również w pliszczyńskim Postulacie rozpoczął się nowy rok formacyjny. Po ponad miesięcznym okresie pobytu w pliszczyńskich murach nasi kandydaci w dniu 14 października 2016 zostali uroczyście włączeni do Postulatu Zgromadzenia Księży Sercanów. Dziewięciu młodzieńców (siedmiu z Polski i dwóch z Białorusi) odczytało uroczyście akt osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa i przyjęło sercański krzyż. Wydarzeniu temu przewodniczył Wikariusz prowincjalny, ks. Sławomir Knopik SCJ. W homilii skierowanej do najmłodszych członków naszej Prowincji, zwrócił miedzy innymi uwagę na kształtowanie w swoim życiu umiejętności rozpoznawania głosu Boga, tak jak to czynił biblijny Samuel. Radosne wydarzenie dla całej wspólnoty domu zostało poprzedzone dwudniowym skupieniem, które przeprowadził wieloletni spowiednik postulantów, ks. Adam Raczkowski z Lublina. Dodatkowo uroczystość ta odbywała się w dniu wspomnienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, dlatego z tej okazji zostały przywiezione z Lublina relikwie i ikona Świętej, tak ważnej dla naszego charyzmatu.

Więcej na stronie Postulatu w Pliszczynie