Przełożony generalny - ks. Carlos Enrique Caamaño SCJ - zwołał XXIV Kapitułę Generalną Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie, Dehonianie). Kapituła, która odbywać się będzie w domu generalnym w Rzymie, rozpoczyna się właśnie dzisiaj - 14 lipca 2018 r. To właśnie tego dnia miała rozpocząć się Konferencja Generalna w Manili (Filipiny), która w związku z nominacją biskupią dotychczasowego przełożonego generalnego ks. Heinera Wilmera SCJ została odwołana. Zakończenie Kapituły przewidziano na 27 lipca, ale Ojcowie Kapitulni zebrani w Rzymie mogą zdecydować o przedłużeniu, bądź skróceniu Kapituły.

 

Uczestnicy

Zgromadzenie kapitulne tworzą przełożeni wyższsi z Prowincji i Regionów, członkowie Kurii generalnej zgodnie z ustawodastwem zakonnym, a także delegaci wybrani przez poszczególne Prowincje, Regiony i Dystrykty zależne od Przełożonego generalnego. Liczba delegatów z poszczególnych jednostek zależy od liczby członków danej prowincji. W sumie przybędzie blisko 80 współbraci. Polską prowincję reprezentują ks. Wiesław Święch SCJ - prowincjał, ks. Zbigniew Chwaja SCJ, ks. Tadeusz Michałek SCJ i ks. Krzysztof Napora SCJ.

 

Cel kapituły

Przygotowujemy się do Kapituły Generalnej z duchowego punktu widzenia, zdając sobie sprawę, że Zgromadzenie jest dziełem Ducha Świętego, które prosi nas o ciągłą odnowę. Żyjąc tym rozeznaniem, chcemy stawić czoła konkretnym sytuacjom, ufając Bogu i naszym braciom.

Podczas trwania Kapituły zostanie dokonana ocena stanu Zgromadzenia, wybór nowego zarządu generalnego oraz wyznaczenie kierunku w którym nowa administracja powinna prowadzić sercanów przez najbliższe 6 lat.

 

Temat i logo

Temat Kapituły będzie z jednej strony odzwierciedlał potrzeby naszych czasów, a z drugiej nasz sposób bycia wobec tych wyzwań. Hasło "Z otwartym sercem i umysłem na potrzeby Kościoła i świata" będzie próbowało ukierunkować refleksję podczas Kapituły.

Jest to tytuł wybrany nie przez przypadek, ale przywrócenie na myśl tego, co zostało powiedziane w naszych Konstytucjach (por. 1) oraz w nowo opracowanym Mission Statement Zgromadzenia. Jest to wyjątkowy moment w życiu Zgromadzenia, moment, w którym przypomina się nam, abyśmy zastanowili się i poszukiwali w naszym duchowym dziedzictwie tego, co może najlepiej pomóc nam być dla Kościoła i dla dzisiejszego świata; być "otwartymi" zakonnikami.

Wydarzenie ogólnozgromadzeniowe o tak wielkim znaczeniu, które z pewnością odciśnie swoje piętno na przyszłości Zgromadzenia, będzie miało bardzo proste logo, a zarazem bardzo emblematyczne dla Sercanów. Logo złożone z sercańskiego krzyża z tytułem kapituły zostało pomyślane jako symbol otwartości.

Mocno wierzymy, że tylko dzięki miłości Chrystusa możemy odpowiedzieć na potrzeby Kościoła i świata.