W dniach 26-28 lutego 2019 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Dystryktu MOL (Naddniestrze). Było to pierwsze takie spotkanie w 29 letniej historii posługiwania Zgromadzenia w tym regionie Europy. Uczestniczyli w niej wszyscy współbracia pracujący w Mołdawii. Aktualnie jest ich siedmiu: sześciu księży i jeden brat zakonny, pięciu z Polski i dwóch z Mołdawii. Moderatorem był ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ z Domus Mater. Konferencja jest odpowiedzią na list powizytacyjny poprzedniego przełożonego generalnego Heinera Wilmera SCJ. Współbracia podjęli refleksję nad swoim Wczoraj - Dziś - Jutro, w swoim społeczno-eklezjalnym kontekście: emigracja - diaspora - sytuacja personalna a zaangażowania. Kluczem rozważań były wskazania Ojca Generała: ewangelizacja, dzieła socjalne, formacja świeckich, duszpasterstwo i wychowanie dzieci i młodzieży oraz formacja powołań. Rezultatem spotkania są propozycje dla Prowincjała i Jego Rady.

ks. Marcin Januś SCJ